COMUNICAT DE PRESĂ, 10 iunie 2021

În ședința din data de 10 iunie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu  unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „alte instituţii de spectacole sau concerte” cuprinsă la pct.I din Capitolul I din Anexa nr. III la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este neconstituțională.

*

Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol

COMUNICAT DE PRESĂ, 10 iunie 2021.pdf