Comunicat de presa, 11 iunie 2022

După alegerea ca președinte al Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE a precizat direcțiile principale de acțiune ale mandatului său. Acestea pun accent pe dinamism, deschidere, dialog, digitalizare, management eficient și consolidarea echidistanței Curții Constituționale.

Dinamism

 • să impulsionăm activitatea Curții Constituționale, având în vedere că sunt peste 8.800 de dosare pe rolul acesteia, aflate în diverse stadii de soluționare. Aceste dosare sunt din perioada 2018-2022, unele fiind pe rolul său de peste 4 ani;
 • să contribuim la construirea unei jurisprudențe unitare, clare și predictibile;
 • să îmbunătățim calitatea redactării deciziilor.

Deschidere

 • să realizăm o deschidere mai mare a instituției în raport cu celelalte autorități publice și cu reprezentanții tuturor profesiilor juridice pentru a se înțelege mai bine conținutul și sensul deciziilor Curții Constituționale;
 • să realizăm o deschidere mai mare către necesitățile societății românești;
 • să realizăm o deschidere mai mare față de forurile internaționale de justiție constituțională;
 • să realizăm o deschidere mai mare către mass-media, pentru a se putea disemina și explica mai bine deciziile Curții Constituționale.

Dialog

 • să promovăm un dialog mai structurat între instituțiile statului pentru a diminua numărul conflictelor juridice de natură constituțională;
 • să promovăm dialogul instituțional cu instanțele constituționale și europene (CEDO/ CJUE).

Digitalizare

 • să continuăm eforturile de digitalizare ale Curții Constituționale;
 • să implementăm registrul electronic jurisdicțional;
 • să dezvoltăm un modul de jurisprudență și un motor de căutare;
 • să reducem la minimum registrele „scrise de mână”.

Toate acestea se pot realiza numai cu efortul, mobilizarea și sprijinul colegilor judecători și magistrați-asistenți, precum și cu cel al personalului Curții Constituționale.

Domnul președinte Marian ENACHE a subliniat că, în opinia sa, Curtea Constituțională trebuie să constituie un sprijin real atât pentru cetățeni, în ceea ce privește drepturile și libertățile lor, cât și pentru autoritățile statului, în vederea realizării competențelor lor potrivit Legii fundamentale a statului. Ea este o curte de drepturi și libertăți și asigură echilibrul celor trei puteri în stat, fiind, în ultimă instanță, o dimensiune imanentă a statului de drept. De aceea, trebuie să fie percepută și de societate ca o instituție necesară în dinamica vieții juridice românești.

Domnul președinte Marian ENACHE le mulțumește colegilor săi pentru încrederea acordată într-o zi cu o semnificație istorică deosebită pentru constituționalismul românesc, având în vedere că, pe data de 11 iunie 1848, la Bucureşti, domnitorul Gheorghe Bibescu a semnat actul ce avea să devină „Constituția” Revoluției de la 1848.

 

            Compartimentul Relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa, 11 iunie 2022.pdf