Comunicat de presă, 11 noiembrie 2020

Cu privire la cauzele înscrise în lista de şedinţă de astăzi, 11 noiembrie 2020, Curtea Constituţională a dispus amânarea acestora pentru data de 18 noiembrie 2020. 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă, 11 noiembrie 2020