Comunicat de presa, 12 februarie 2020

I. În ziua de 12 februarie 2020, Plenul Curții Constituționale, în cadrul controlului anterior promulgării, a luat în dezbatere:

A. Obiecția de neconstituționalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat;

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative este neconstituţională. În argumentarea soluţiei, Curtea a reţinut că nu au fost respectate condiţiile constitituţionale referitoare la procedura angajării răspunderii Guvernului şi, în consecinţă, a admis criticile de neconstituţionalitate extrinsecă formulate.

B. Obiecţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea articolului 38 alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, obiecţie formulată de Guvernul României.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia şi a constatat că Legea pentru completarea articolului 38 alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este neconstituţională, în ansamblul său.

*

Deciziile sunt definitive și general obligatorii și se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului și primului-ministru.

II. De asemenea, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, ridicată direct de Avocatul Poporului.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate şi a constatat că prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ sunt constituţionale, în raport de criticile formulate.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Avocatului Poporului.

 

III. În aceeaşi zi, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul dispozițiilor art.146 lit.e) din Constituție și ale art.11 alin.(1) pct.A lit.e), precum și ale art.34, art.35 și art.36 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-a pronunţat asupra cererilor de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională între Guvernul României şi Parlamentul României, în legătură cu angajarea răspunderii Guvernului asupra Legii bugetului de stat pe anul 2020 şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, cereri formulate de președintele Senatului şi de președintele Camerei Deputaților.

În şedinţa publică, în cadrul dezbaterilor, Curtea Constituțională, văzând obiectul cauzelor,  a dispus conexarea acestora.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins cererile formulate de preşedintele Senatului şi de preşedintele Camerei Deputaţilor şi a constatat că nu există conflict juridic de natură constituţională între Parlamentul României şi Guvernului României în legătură cu angajarea răspunderii Guvernului asupra Legii bugetului de stat pe anul 2020 şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Camerei Deputaţilor, Senatului şi Guvernului României.

*

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa, 12 februarie 2020.pdf