COMUNICAT DE PRESĂ, 12 mai 2021

În ședința din data de 12 mai 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că prevederile art.8 alin.(2) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora sunt constituționale în măsura în care autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene suspendă pentru beneficiarii privați plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de către aceștia, aferente contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanţare a căror aplicare a fost suspendată și pentru care a fost formulată sesizarea.

Dispozițiile art.8 alin.(2) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 prevăd următoarele:

„(2) În cazul în care, ca urmare a sesizării menționate la alin.(1), organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene are obligația luării următoarelor măsuri până la pronunțarea deciziei definitive a instanței privind caracterul penal sau nepenal al faptei încriminate:

  1. a) pentru beneficiarii privați suspendă aplicarea prevederilor contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanțare și în mod subsecvent suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar.”

*

Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol

Comunicat de presă, 12 mai 2021