COMUNICAT DE PRESĂ, 13 martie 2023

Curtea Constituțională va celebra “Centenarul Constituției României Întregite (1923 – 2023)” în cadrul Adunării solemne organizate, luni, 27 martie 2023, începând cu ora 10.00, la Palatul Parlamentului, Sala de plen a Senatului „Regele Mihai I al României” (Calea 13 Septembrie nr.1-3, Intrarea A1, P1).

Adunarea solemnă este dedicată aniversării a 100 de ani de la adoptarea Constituției României Întregite din 1923 și deschide seria evenimentelor și manifestărilor organizate de Curtea Constituțională pe parcursul anului 2023, care a fost declarat de către Plenul Curții Constituționale, în ședința din 18 ianuarie a.c. – Anul “Centenarului Constituției României Întregite”.

Printre personalitățile invitate se află Președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, președinta ad interim a Senatului, doamna Alina Ștefania Gorghiu, președintele Camerei Deputaților, domnul Ion-Marcel Ciolacu, prim-ministrul României, domnul Nicolae-Ionel Ciucă, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, doamna judecător Corina Alina Corbu, precum și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel.

Evenimentul se bucură și de participarea domnului Koen Lenaerts, președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene, a doamnei Octavia Spineanu-Matei, judecător din partea României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a doamnei Claire Bazy-Malaurie, președintele Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept de la Veneția, a domnului Mamadou Badio Camara, președintele Asociației Curților Constituționale Francofone (A.C.C.F.), a judecătorilor constituționali ai Republicii Moldova, a unor președinți și judecători ai altor curți constituționale europene, a unor înalți reprezentanți ai autorităților publice centrale, precum și a unor reprezentanți ai mediului academic din țară și străinătate.

În cadrul evenimentului, vor fi prezentate exemplarele originale ale Constituției din 1923 și Constituției din 1866, în cadrul unei expoziții tematice de documente și fotografii relevante, organizate în Foaierul Senatului, în colaborare cu partenerii instituționali.

Cu același prilej, în colaborare cu Romfilatelia SA, va fi lansată o emisiune de mărci poștale dedicată “Centenarului Constituției României Întregite”.

* * *

La 28 martie 2023 se împlinesc 100 de ani de la adoptarea Constituției României Întregite. În perioada noiembrie 1922 – martie 1923, Adunarea deputaților și Senatul, ca Adunări Constituante, au redactat și dezbătut în cadrul comisiilor proprii, proiectul de Constituțiune care a fost adoptat la 26 martie 1923 de Adunarea Deputaților, respectiv la data de 27 martie 1923 de Senat. La 28 martie 1923, s-a promulgat Constituțiunea României Întregite, ca așezământ constituțional necesar „pentru consolidarea și temeinica propășire a scumpei Noastre Românii.”

Adoptarea Constituției din 1923 marchează un moment unic în istoria constituțională și statală a României, prin care s-a desăvârșit și s-a consolidat, la nivel de Lege fundamentală, proiectul național al românilor de înfăptuire a statului național unitar român, fiind actul politico-juridic care a permis unificarea legislativă și administrativă a statului român după Marea Unire de la 1918.

Constituția din 1923 a consacrat pentru prima oară în istoria constituțională a României, prin art.103, “dreptul de a judeca constituționalitatea legilor și a declara inaplicabile pe acelea cari sunt contrarii Constituțiunii”.

Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

COMUNICAT DE PRESĂ, 13 martie 2023.pdf