COMUNICAT DE PRESĂ, 14 decembrie 2022

I. În ședința din 14 decembrie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, cu privire la obiecțiile de neconstituționalitate formulate de Avocatul Poporului și de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și neafiliați, a decis:

1. Cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale, precum și a dispozițiilor art.I pct.68 [cu referire la introducerea alin.(5) ind.6 – alin. (5) ind.9 în art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal] din Ordonanța Guvernului nr.16/2022.

2. Cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.I pct.107 [cu referire la art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal] din Ordonanța Guvernului nr.16/2022.

*

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

II. În aceeași ședință, Curtea Constituțională a amânat, pentru data de 31 ianuarie 2023, următoarele cauze:

– Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, obiecție formulată de Președintele României;

–  Obiecția de neconstituționalitate referitoare la prevederile art.15 alin. (1) și (3) cu referire la sintagma „adunare generală” și art.33 alin.(3) și (4) din Legea tineretului, obiecție formulată de Avocatul Poporului;

– Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2022 pentru completarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, obiecție formulată de 44 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și de 7 deputați neafiliați;

– Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și de deputați neafiliați;

– Obiecția de neconstituționalitate a Legii acvaculturii, obiecție formulată de Președintele României.

 

Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă, 14 decembrie 2022