Comunicat de presă, 14 iulie 2020

I. În ziua de 14 iulie 2020, Plenul Curții Constituționale, în cadrul controlului anterior promulgării, a luat în dezbatere:

A. Obiecția de neconstituționalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2011 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, obiecție formulată de deputați aparținând Grupurilor parlamentar ale Partidului Național Liberal și Uniunii Salvați România;

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2011 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului este constituţională în raport cu criticile formulate.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României.

B. Obiecția de neconstituționalitate a dispoziţiilor Legii privind stabilirea coeficienților minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului la nivel național, obiecție formulată de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal și Uniunii Salvați România;

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea privind stabilirea coeficienților minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului la nivel național este neconstituțională, fiind încălcate prevederile art.111 alin.(1) și art.138 alin.(5) din Constituție.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.

C. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal;

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a decis:

  1. A respins, ca inadmisibilă, obiecția de neconstituționalitate a art.I pct.1, 2, 4 și 5 și art.II din Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar.
  2. A respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.I pct.3 din Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României.

D. Obiecția de neconstituționalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal;

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituționalitate şi a constatat că dispoziţiile Legii privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României.

E. Obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct.3 din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, obiecție formulată de Guvernul României;

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate şi a constatat că dispoziţiile articolului unic pct.3 [cu referire la art.XVIII] din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale sunt neconstituţionale.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.

F. Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile, obiecție formulată de Guvernul României.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile este neconstituțională, în ansamblul său.

Curtea a statuat că actul normativ criticat contravine dispozițiilor art.1 alin.(5) din Constituție, întrucât conține dispoziții contradictorii care conduc la imposibilitatea de calificare a ajutorului de stat instituit ca fiind unul supus obligației de notificare a Comisiei Europene sau ca fiind unul exceptat de la această obligație.

De asemenea, Curtea a constatat că în procedura de adoptare a legii criticate nu a fost solicitată fișa financiară de la Guvern, ceea ce contravine dispozițiilor art.138 alin.(5) din Constituție.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.

II. Cu privire la:

– Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene, obiecții formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție şi de Guvernul României, Curtea Constituțională a decis amânarea dezbaterilor pentru data de 17 septembrie 2020.

– Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, obiecție formulată de Avocatul Poporului şi de Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea Constituțională a decis amânarea dezbaterilor pentru data de 30 septembrie 2020.

*

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă, 14 iulie 2020.pdf