COMUNICAT DE PRESĂ, 14 septembrie 2021

În ședința din data de 14 septembrie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale prevederile art.58 ind.3 alin.(4) teza întâi din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002.

Dispozițiile [art.58 ind.3 alin.(4) teza întâi din Legea nr.360/2002] constatate ca fiind neconstituționale au următoarea redactare: Polițistul cercetat are dreptul să fie asistat, la cerere, de un alt polițist, ales de către acesta sau desemnat de organizația sindicală ori de Corp, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate. Neîndeplinirea condițiilor privind accesul la informații clasificate ori neprezentarea polițistului ales/desemnat nu constituie motiv de amânare a procedurii cercetării disciplinare”.

*

Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol

COMUNICAT DE PRESĂ, 14 septembrie 2021.pdf