Comunicat de presă, 16 februarie 2022

I. În ședința din data de 16 februarie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, a decis:

1. Cu majoritate de voturi, a respins, ca inadmisibilă, obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, obiecție formulată de 23 de senatori aparținând Uniunii Salvați România; Cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de 51 de deputați aparținând Uniunii Salvați România și a constatat că articolul unic din Legea pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 este constituțional în raport cu criticile formulate;

2. Cu majoritate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate (după conexarea celor trei sesizări cu același obiect formulate de Avocatul Poporului și, respectiv, de 51 de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor, Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal, precum și de deputați neafiliați și un deputat al Grupului Minorităților Naționale) și a constatat că Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, precum și dispozițiile art.I pct.1 fraza a doua, art.II pct.1, art.IV pct.1 fraza a treia și art.IV pct.2 fraza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2016 sunt neconstituționale;

3. Cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate (după conexarea celor două sesizări cu același obiect formulate de Guvernul României și, respectiv, de Președintele României) și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.II și art.III din Legea pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă;

4. Cu majoritate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – SA, în domeniul public al județului Mureș;

5. Cu majoritate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea privind transmiterea unor terenuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., în domeniul public al municipiului Brad și al comunelor Șoimuș, Luncoiu de Jos, Vălișoara și Băița.

II. În aceeași ședință, Curtea Constituțională, în cadrul controlului hotărârilor Parlamentului, cu unanimitate de voturi, a respins, ca inadmisibilă, sesizarea de neconstituționalitate a Hotărârii Senatului nr.1/2022 privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, sesizare formulată de liderul Grupului Parlamentar al Partidului Uniunea Salvați România din Senat.

*

Deciziile sunt definitive și general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă, 16 februarie 2022.pdf