COMUNICAT DE PRESĂ, 16 martie 2022

I. În ședința din data de 16 martie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale prevederile art.II alin.(6) din Legea nr.130/2015 pentru completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.408 din data de 10 iunie 2015, cu următorul cuprins: „Prevederile prezentei legi nu se aplică persoanelor care beneficiază de pensie de serviciu în temeiul hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile sau, după caz, al hotărârilor judecătorești definitive.”
II. În aceeași ședință, Curtea Constituțională:
– în cadrul controlului regulamentelor Parlamentului, cu privire la sesizările formulate de Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România din Camera Deputaților și, respectiv, de Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor din Camera Deputaților, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a decis următoarele:
1. Admite sesizările de neconstituționalitate și constată că dispozițiile art.246 alin.(1) lit.i) și sintagma ”ale deputaților sau ale angajaților săi” cuprinsă în art. 246 alin.(1) lit.j) din Regulamentul Camerei Deputaților, astfel cum a fost modificat
și completat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/2022 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, sunt neconstituționale.
2. Respinge sesizările de neconstituționalitate formulate și constată că dispozițiile art.158, art.2451 și art.246 alin.(1) lit.g), h) și j), cu excepția sintagmei ”ale deputaților sau ale angajaților săi” din Regulamentul Camerei Deputaților astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/2022, precum și Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/2022 în ansamblul său, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
– în cadrul controlului hotărârilor Parlamentului, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a admis sesizarea de neconstituționalitate și a constatat că Hotărârea Parlamentului nr.49/2021 privind numirea unui membru în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, sesizare formulată de Grupul parlamentar al Partidului Uniunea Salvați România este neconstituțională.
III. Cu privire la sesizarea de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art.6 alin.(9) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, formulată de Guvernul României, Curtea Constituțională a amânat pronunțarea pentru data de 6 aprilie 2022.

*

Deciziile sunt definitive și general obligatorii.
Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

COMUNICAT DE PRESĂ, 16 martie 2022.pdf