Comunicat de presă, 16 septembrie 2020

Cu privire la cauzele înscrise în lista de ședință de astăzi, 16 septembrie 2020, Curtea Constituțională a dispus amânarea acestora la o dată care urmează a fi comunicată ulterior.

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale