Comunicat de presa, 17 mai 2022

În ședința din data de 17 mai 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, a decis:

cu unanimitate de voturi,

– a admis  excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.75 alin.(11) teza a treia din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995  sunt constituționale doar în măsura în care se interpretează că „recursul” prevăzut de acestea este o cale devolutivă de atac împotriva hotărârilor Consiliul Uniunii prin care se soluționează contestația pronunțată în materie disciplinară;

– a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „literal” din cuprinsul art.321 alin.(7) din Codul de procedură civilă, astfel cum acesta a fost modificat prin art.I pct.33 din Legea nr.310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, este neconstituțională;

a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.14 alin.(5) din Anexa nr.VI la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice;

cu majoritate de voturi,

– a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.55 ind.1 alin.(5) lit.b) din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal sunt neconstituționale.

*

Deciziile sunt definitive și general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa, 17 mai 2022.pdf