Comunicat de presă, 17 martie 2021

În ședința din 17 martie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării,

1. Cu majoritate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de un număr de 28 de senatori aparținând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.18 și ale art.67 din Legea privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură.

2. Cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că sunt constituționale, în raport cu criticile formulate, dispozițiile art. 14, 27 și 43 din aceeași lege, precum și actul normativ în ansamblul său.

*

Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa.pdf