COMUNICAT DE PRESĂ, 17 septembrie 2021

Pentru corecta informare a publicului cu privire la cererile de soluționare a conflictelor juridice de natură constituțională aflate, la această dată, pe rolul Curții Constituționale, facem următoarele precizări:

1. În data de 8 septembrie 2021, prim-ministrul României a transmis Curții Constituționale cererea de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre Parlamentul României, pe de o parte, și Guvernul României, pe de altă parte. Sesizarea constituie obiectul Dosarului nr.2764E/2021. Termenul stabilit pentru comunicarea punctelor de vedere ale părților aflate în conflict a fost stabilit pentru data de 15 septembrie 2021, iar termenul de judecată a fost ulterior stabilit pentru data de 28 septembrie 2021.

2. În data de 15 septembrie 2021, președintele Senatului a transmis Curții Constituționale cererea de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre Guvernul României și prim-ministrul României, pe de o parte, și Parlamentul României, pe de altă parte. Sesizarea constituie obiectul Dosarului nr.2799E/2021. Termenul stabilit pentru comunicarea punctelor de vedere ale părților aflate în conflict a fost stabilit pentru data de 29 septembrie 2021. Termenul de judecată urmează să fie stabilit ulterior,  în conformitate cu art.35 alin.(2) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, respectiv „la data primirii ultimului punct de vedere, dar nu mai târziu de 20 de zile de la primirea cererii, preşedintele Curţii Constituţionale stabileşte termenul pentru şedinţa de judecată şi citează părţile implicate în conflict.” Așadar, procedura de stabilire a datei pentru termenul de judecată are loc în intervalul a cel mult 20 de zile de la înregistrarea cererii, însă data efectivă a termenului de judecată, pentru care părțile aflate în conflict sunt invitate la sediul Curții Constituționale, va fi, evident, ulterioară celei în care acesta este stabilit de președintele Curții.

 

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

COMUNICAT DE PRESĂ, 17 septembrie 2021.pdf