Comunicat de presă, 18 noiembrie 2020

I. În ziua de 18 noiembrie 2020, Curtea Constituțională a pronunțat, cu unanimitate de voturi, următoarele decizii:

1. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de un număr de 87 de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Uniunii Salvați România, Partidului Național Liberal, Partidului Mișcarea Populară și de deputați neafiliați, precum și de Guvernul României și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal este neconstituțională, în ansamblul său.

2. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Avocatul Poporului și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar este neconstituțională, în ansamblul său.

3. A respins, ca neîntemeiate, sesizările de neconstituționalitate a Hotărârii Parlamentului României nr.29/2020 privind numirea domnului Florin Iordache în funcția de președinte al Consiliului Legislativ, sesizări formulate de liderul Grupului Parlamentar al Partidului Uniunea Salvați România din Camera Deputaților și, respectiv, liderul Grupului Parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților;

4. A respins, ca neîntemeiată, sesizarea de neconstituționalitate a Hotărârii Parlamentului României nr.30/2020 privind numirea domnului George Edward Dircă în funcția de președinte al Secției de evidență oficială a legislației și documentare a Consiliului Legislativ, sesizare formulată de liderul Grupului Parlamentar al Partidului Uniunea Salvați România din Camera Deputaților.

Pentru pronunțarea soluțiilor de respingere mai sus menționate, Curtea a reținut, în esență, că Hotărârile Parlamentului României nr. 29/2020 și nr.30/2020 au fost adoptate cu respectarea art.76 alin.(2) din Constituție și a practicii unitare în materie a Curții Constituționale, respectiv cu votul majorității parlamentarilor prezenți (simplă).

Față de criticile de neconstituționalitate aduse Hotărârii Parlamentului României nr. 29/2020, Curtea a stabilit, în conformitate cu jurisprudenţa sa constantă, că nu are competența de a verifica îndeplinirea condiției subiective referitoare la buna reputație profesională, această competență exclusivă și discreționară revenind autorităţii publice care deţine competenţa de numire în funcţie. Totodată, Curtea a reţinut că procedura de numire a preşedintelui Consiliului Legislativ cunoaște doar două etape: data adoptării hotărârii de numire și data depunerii jurământului în faţa preşedinţilor celor două Camere. Prin urmare, orice incompatibilitate a persoanei numite în funcţia menţionată trebuie să înceteze la momentul depunerii jurământului, dată care semnifică preluarea funcției și a atribuțiilor aferente acesteia.

* * *

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care sunt definitive și general obligatorii și se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

II. În aceeași ședință, Curtea a dispus amânarea judecării următoarelor sesizări de neconstituționalitate:

– pentru data de 25 noiembrie 2020, obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007, obiecție formulată de 51 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România, Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, precum și de deputați neafiliați;

– pentru data de 9 decembrie 2020:

– obiecția de neconstituționalitate a Legii privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, sesizare formulată de deputați   aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal;

– obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, sesizare formulată de Guvernul României;

– obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art.7 din Legea educației naționale nr.1/2011, sesizare formulată e Președintele României.

– pentru data de 16 decembrie 2020, obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.I pct.1 [cu referire la art.11 alin.(2), (3) și (5)], art.I pct.2 [cu referire la art.11 ind.1 alin.(4) și art.11 ind.2 alin.(10)], art.I pct.2 [cu referire la art.11 ind.1 alin.(7)], art.I pct.2 [cu referire la art.11 ind.2 alin.(5)] și ale art.II din Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, obiecție formulată de președintele României;

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă, 18 noiembrie 2020.pdf