Comunicat de presă, 19 ianuarie 2022

I. În ședința din data de 19 ianuarie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu unanimitate de voturi:

a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art.20 ind.2 alin.(3) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 este constituțională, în raport cu criticile formulate.

a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României și a constatat că dispozițiile art.24 ind.1 alin.(5), introduse prin art.I pct.2 din Legea privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice sunt constituționale, în raport cu criticile formulate.

*

Deciziile sunt definitive și general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

II. Cu privire la sesizarea referitoare la neconstituționalitatea Hotărârii Parlamentului nr.49/2021 privind numirea unui membru în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, sesizare formulată de liderul Grupului Parlamentar al Partidului Uniunea Salvați România, Curtea Constituțională a amânat dezbaterile pentru data de 23 februarie 2022.

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă, 19 ianuarie 2022.pdf