COMUNICAT DE PRESĂ, 2 martie 2023

În ședința din 2 martie 2023, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a posteriori, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că este neconstituțională sintagma „nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul dispozițiilor art.27 ind.45 lit.b) din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului.

În esență, Curtea a reţinut că sintagma „nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul dispoziţiilor legale analizate instituie o condiție de natură să afecteze egalitatea de șanse a  agentului de poliţie, funcţionar public cu statut special, de a participa la concursul pentru ocuparea unui post de execuție vacant de ofiţer. Această condiție, ce ţine de exercitarea raportului său de serviciu, nu este nici necesară și nici proporțională cu scopul urmărit, aducând astfel atingere dispozițiilor art.16 alin.(3) coroborate cu cele ale art.41 din Constituţie.

*

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

COMUNICAT DE PRESĂ, 2 martie 2023.pdf