COMUNICAT DE PRESĂ, 2 noiembrie 2021

În ședința din data de 2 noiembrie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.142 alin.(2) din Legea dialogului social nr.62/2011, în interpretarea dată prin Decizia nr.17 din 13 iunie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, sunt neconstituționale.

*

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol

COMUNICAT DE PRESĂ, 2 noiembrie 2021