COMUNICAT DE PRESĂ, 2 noiembrie 2023

I. În ședința din data de 2 noiembrie 2023, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și de deputați neafiliați și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății şi a Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

În esență, Curtea a reţinut că legea a fost adoptată cu încălcarea principiului bicameralismului, consacrat de art.61 alin.(2) și art.75 din Constituţie, întrucât, pe de o parte, există deosebiri majore de conţinut juridic între formele supuse dezbaterii celor două Camere ale Parlamentului şi, implicit o configuraţie semnificativ diferită a legii faţă de forma avută în vedere de Camera de reflecţie, iar, pe de altă parte, se constată o abatere de la obiectivul urmărit de iniţiatorul proiectului de lege, constând în asigurarea accesului imediat şi nediscriminatoriu la servicii conexe actului medical al pacienţilor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate.

*

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

II. De asemenea, în aceeași ședință, Curtea Constituțională a amânat pentru data de 28 noiembrie 2023:

– obiecția de neconstituționalitate referitoare la neconstituționalitatea prevederilor art.15 alin.(1) și (3) cu referire la sintagma „adunare generală” și ale art.33 alin.(3) și (4) din Legea tineretului, obiecție formulată de Avocatul Poporului;

– obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, obiecție formulată de un număr de 43 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și de un număr de 13 deputați neafiliați.

Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

COMUNICAT DE PRESĂ, 2 noiembrie 2023.pdf