Comunicat de presa, 22 octombrie 2020

A. În ziua de 22 octombrie 2020, Curtea Constituțională, în cadrul controlului anterior promulgării, a pronunțat, cu unanimitate de voturi, următoarele decizii de admitere:

  1. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că este neconstituțională Legea pentru modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România;
  2. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că este neconstituțională Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului.

Deciziile sunt definitive și general obligatorii şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.

B. În aceeaşi zi, Curtea Constituțională a respins, cu majoritate de voturi, cererea formulată de Președintele Senatului și a constatat că nu există un conflict juridic de natură constituţională între Parlament – Senatul României, pe de o parte și Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală și Criminalistică, pe de altă parte.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică preşedintelui Senatului și Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală și Criminalistică.

*

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

C. Cu privire la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, obiecție formulată de Guvernul României,

Curtea Constituțională a amânat pronunțarea pentru data de 18 noiembrie 2020.

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa, 22 octombrie 2020.pdf