Comunicat de presa, 23 februarie 2021

I. În ședința din 23 februarie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu majoritate de voturi, a admis sesizarea de neconstituționalitate formulată de Guvernul României și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

Pentru adoptarea acestei soluții, Curtea a constatat că legea examinată contravine, în principal, principiului neretroactivității, consacrat de art.15 alin.(2) din Constituție.

II. În aceeași ședință, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.98 alin.(1) lit.d) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în redactarea anterioară modificării prin art.I pct.24 din Legea nr.156/2018, ale art.98 alin.(1) lit.d) din Legea nr.188/1999, astfel cum au fost modificate prin art.I pct.24 din Legea nr.156/2018 şi ale art.517 alin.(1) lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ şi a constatat că acestea sunt constituţionale în măsura în care sintagma „condiţii de vârstă standard” nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea exercitării raportului de serviciu, în condiţii identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani.

*

Deciziile sunt definitive şi general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

III.  De asemenea, Curtea Constituțională a dispus amânarea judecății pentru data de 3 martie 2021 cu privire la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007, obiecție formulată de 51 de deputați aparținând Grupului Parlamentar al Uniunii Salvați România, Grupului Parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, precum și neafiliați.

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa, 23 februarie 2021.pdf