COMUNICAT DE PRESĂ, 23 noiembrie 2022

I. În ședința din 23 noiembrie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de un număr de 53 de deputați și a constatat că dispozițiile Legii pentru modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat sunt constituționale, în ansamblul său.

În esență, Curtea a constatat că soluția legislativă criticată respectă exigențele impuse de art.1 alin.(5) din Constituție, întrucât aceasta conține criterii suficiente, clar exprimate și predictibile pentru a înlătura riscul arbitrariului în evaluarea unui caz de nedemnitate a profesiei de avocat.

*

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

II. De asemenea, Curtea Constituțională a amânat pentru data 14 decembrie de 2022 următoarele cauze:

– Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, obiecție formulată de Președintele României;

–  Obiecția de neconstituționalitate referitoare la prevederile art.15 alin. (1) și (3) cu referire la sintagma „adunare generală” și art.33 alin.(3) și (4) din Legea tineretului, obiecție formulată de Avocatul Poporului.

Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă, 23 noiembrie 2022.pdf