Comunicat de presă, 24 iunie 2020

I. În ziua de 24 iunie 2020, Plenul Curții Constituționale, în cadrul controlului anterior promulgării, a luat în dezbatere:

A. Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene, obiecții formulate de un număr de 26 de senatori aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și de Guvernul României;

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţiile de neconstituţionalitate și a constatat că Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene este neconstituțională,  în ansamblul său, pentru vicii de neconstituționalitate extrinsecă.

Sancțiunea neconstituționalității privește, exclusiv, procedura parlamentară de adoptare a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene, iar nu și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2019.

B. Obiecția de neconstituționalitate a dispoziţiilor Articolului unic pct.2 şi pct.6 din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, obiecție formulată de Președintele României.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate și a constatat că dispozițiile Articolului unic pct.2 și pct.6 din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 sunt neconstituționale.

Curtea a constatat, în esență, că soluția legislativă prevăzută de  textele de lege criticate contravine jurisprudenței Curții Constituționale în materie, cu consecința încălcării art.147 alin.(4) din Constituționale, care consacră caracterul general obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale.

Deciziile sunt definitive și general obligatorii și se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului și primului-ministru.

II. În aceeaşi zi, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.60 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale art.40 lit.i) din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a decis:

1. A admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în dispoziţiile art.60 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în redactarea anterioară Legii nr.242/2018, şi în art.60 alin.(1) din Legea nr.303/2004, în redactarea ulterioară Legii nr.242/2018, care nu precizează condiţiile transferării judecătorilor, precum şi dispozițiile art.60 alin.(3) din Legea nr.303/2004, în redactarea ulterioară Legii nr.242/2018, sunt neconstituţionale.

2. A respins excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că dispoziţiile art.40 lit.i) din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară Legii nr.234/2018, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

*

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

III. Cu privire la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult, obiecție formulată de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Partidului Uniunea Salvați România, Uniunii Democrate Maghiare din România, Partidului Național Liberal, grupului Minorităților Naționale, precum și de deputați neafiliați, Curtea Constituțională a decis amânarea dezbaterilor pentru data 16 septembrie 2020.

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă, 24 iunie 2020.pdf