COMUNICAT DE PRESĂ, 24 octombrie 2023

În ședința din data de 24 octombrie 2023, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de 56 de deputați (42 aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și 14 neafiliați) şi a constatat că Legea privind statutul asistentului judecătorului este constituțională în raport cu criticile formulate.

În esență, Curtea a reținut că rolul asistentului judecătorului este acela de a-l sprijini pe judecător în realizarea competențelor sale și nu de a-l înlocui pe acesta. Astfel, indiferent de sarcinile atribuite, asistentul lucrează sub îndrumarea judecătorului, fiind supervizat de către acesta, judecătorului revenindu-i responsabilitatea deplină în luarea deciziei. Prin urmare, Curtea a constatat că legea criticată respectă întru totul exigențele constituționale ce decurg din dispozițiile art.1 alin.(3)-(5), ale art.21, ale art.124 și art.126 din Legea fundamentală, raportat și la prevederile art.6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

*

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

COMUNICAT DE PRESĂ, 24 octombrie 2023.pdf