Comunicat de presă, 25 noiembrie 2020

I. În ziua de 25 noiembrie 2020, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate exercitat anterior promulgării, a pronunțat următoarele decizii:

1. Cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este neconstituțională, în ansamblul său.

Pentru pronunțarea acestei soluții, Curtea a reținut, în esență, că legea examinată a fost adoptată cu încălcarea principiului bicameralismului, consacrat de art.61 alin.(2) din Constituție. Totodată, întrucât prin același act normativ sunt angajate cheltuieli suplimentare asupra bugetului de stat, ar fi trebuit, pe de o parte, să se solicite informarea Parlamentului de către Guvern și, pe de altă parte, să se stabilească sursa de finanțare, în acord cu cerințele art.111 alin.(1) teza a doua și, respectiv, ale art.138 alin.(5) din Legea fundamentală.

2. Cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă este constituțională în raport cu criticile formulate.

* * *

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care sunt definitive și general obligatorii și se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

II. În aceeași ședință, Curtea a dispus amânarea la data de 13 ianuarie 2021 a cauzelor referitoare la neconstituționalitatea următoarelor legi adoptate, dar nepromulgate:

1. Legea pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.337/2007

2. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pentru anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare

3. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2020 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020.

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă, 25 noiembrie 2020.pdf