Comunicat de presă, 26 ianuarie 2021

I. În ziua de 26 ianuarie 2021, Curtea Constituțională, a pronunţat următoarele decizii de admitere:

A) în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu unanimitate de voturi:

– A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că este neconstituțională sintagma „preexistent calității de asigurat” cuprinsă în articolul unic al Legii pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

Pentru pronunțarea acestei soluții, Curtea a constatat, în esență, că sintagma mai sus menționată încalcă principiul egalității, consacrat de art.16 din Constituție, în sensul instituirii unei discriminări între categorii de pensionari (avocați) care se află, în mod obiectiv, în aceeași situație.

B) în cadrul controlului posterior promulgării, cu majoritate de voturi:

A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.18 alin.(3) din Legea concurenței nr.21/1996.

Dispozițiile legale constatate ca fiind neconstituționale au următoarea redactare: „(3) În situaţia în care până la expirarea duratei mandatului unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, în condiţiile art. 15 alin. (9) lit. a), nu este numit un succesor, membrul Plenului al cărui mandat expiră îşi va continua activitatea până la depunerea jurământului de către cel desemnat pentru mandatul următor.

II. În ședința din aceeași dată, Curtea Constituțională a pronunțat, cu unanimitate de voturi, următoarele decizii de respingere:

A) în cadrul controlului legilor anterior promulgării:

– A respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal și a constatat că este constituțională, în raport cu criticile formulate, Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing;

B) în cadrul controlului constituționalității hotărârilor Parlamentului:

– A respins, ca inadmisibilă, sesizarea având ca obiect Hotărârea Parlamentului României nr.31 din 23 decembrie 2020 pentru acordarea încrederii Guvernului (după conexarea celor două sesizări cu același obiect formulate de Grupurile parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor din Camera Deputaților și, respectiv, din Senat).

*
Deciziile sunt definitive şi general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa, 26 ianuarie 2021.pdf