COMUNICAT DE PRESĂ, 26 martie 2024

În ședința din data de 26 martie 2024, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a constatat că inițiativa legislativă a cetățenilor intitulată „Luna Iunie – Luna Identității Creștine” nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.74 alin.(1) din Constituție.

În exercitarea atribuției prevăzute la art.146 lit.j) din Constituție de a verifica inițiativa legislativă a cetățenilor, Curtea are în vedere dispozițiile art.74 alin.(1) și (2) din Constituție, în raport cu care examinează:

– întrunirea numărului minim de susținători pentru promovarea inițiativei, prevăzut la art.74 alin.(1) teza întâi din Constituție (cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot), precum și respectarea dispersiei teritoriale în județe și în municipiul București, prevăzută de art.74 alin.(1) teza a doua din Constituție (cetățenii care inițiază revizuirea trebuie să provină din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare din aceste județe, respectiv în municipiul București, trebuie să fie înregistrate cel puțin 5.000 de semnături în sprijinul inițiativei);

– respectarea limitelor impuse de art.74 alin.(2) din Constituție în privința inițiativelor legislative cetățenești (inițiativa legislativă să nu aibă ca obiect probleme fiscale, cu caracter internațional, amnistia și grațierea).

Din verificarea realizată, Curtea a observat că nu a fost întrunit numărul minim de susținători pentru promovarea inițiativei, prevăzut la art.74 alin.(1) teza întâi din Constituție, și nu a fost respectată dispersia teritorială în județe și în municipiul București, prevăzută de art.74 alin.(1) teza a doua din Constituție. Curtea a mai reținut că propunerea legislativă nu vizează probleme fiscale, cu caracter internațional, amnistia și grațierea, fiind în acord, sub acest aspect, cu art.74 alin.(2) din Constituție.

*

Hotărârea este definitivă și general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul hotărârii, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

COMUNICAT DE PRESĂ, 26 martie 2024.pdf