Comunicat de presă, 28 decembrie 2021

Curtea Constituțională a fost învestită, în temeiul art.146 lit.a) teza întâi din Constituție și al art.11 alin.(1) lit.A.a) și art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, cu soluționarea, în cadrul controlului anterior promulgării, a obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii bugetului de stat pe anul 2022, obiecție formulată de un număr de 51 de deputați aparținând Grupului parlamentar al partidului Uniunea Salvați România din Camera Deputaților.

În ziua de 28 decembrie 2021, Plenul Curții Constituționale a preschimbat, din oficiu, în temeiul art.230 din Codul de procedură civilă coroborat cu art.14 din Legea nr.47/1992, termenul de judecată iniţial fixat, de la data de 29 decembrie 2021 la data de 28 decembrie 2021, dată la care s-a pronunțat asupra obiecției de neconstituționalitate antereferite.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi:

1. A respins, ca inadmisibilă, obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.6 alin.(2) din Legea bugetului de stat pe anul 2022.

2. A respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.54 din Legea bugetului de stat pe anul 2022 sunt constituționale în raport cu critica de neconstituționalitate extrinsecă formulată numai în măsura în care aplicarea lor se realizează după o eventuală modificare sau completare a Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

3. A respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.56 din Legea bugetului de stat pe anul 2022 sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Președintelui României.

*

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă, 28 decembrie 2021.pdf