COMUNICAT DE PRESĂ, 28 martie 2023

Președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, a avut, marți, 28 martie 2023, o întrevedere cu președinta Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), doamna Claire Bazy MALAURIE.

La întrevedere au mai participat, din partea autorității române de jurisdicție constituțională, doamna LauraIuliana SCÂNTEI, domnul DimitrieBogdan LICU și domnul Gheorghe STAN, judecători, domnul BENKE  Károly, primmagistratasistent, precum și doamna Cristina TITIRIȘCĂ, magistratasistent, iar, din partea Comisiei de la Veneția, domnul Domenico VALLARIO, consilier juridic.

Întrevederea a decurs întro atmosferă cordială și a avut loc ulterior organizării Adunării solemne de celebrare a Centenarului Constituției României Întregite, la care au fost invitați și reprezentanții Comisiei de la Veneția.

Discuțiile sau concentrat pe aspecte legate de cooperarea instituțională dintre Curtea Constituțională a României și Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), întrevederea fiind apreciată ca deosebit de utilă pentru ambele părți.

Președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian Enache, a afirmat disponibilitatea de dezvoltare a colaborării între cele două instituții, punctând faptul că aceasta a fost una excelentă dea lungul anilor, amintind de doi foști președinți ai Comisiei de la Veneția, Antonio Mario La Pergola și Gianni  Buquicchio, a căror expertiză a fost benefică în procesul de elaborare a Constituției României din 1991. Cu acest prilej, au fost prezentați și agenții de legătură ai instanței române de contencios constituțional cu Comisia de la Veneția, desemnați recent de Plen, respectiv domnul judecător Gheorghe Stan și doamna Cristina Titirișcă, magistratasistent.

Domnul Marian Enache a precizat că avizele Comisiei de la Veneția sunt citate în multe dintre deciziile Curții Constituționale a României, acestea impunânduse prin forța argumentelor.

La rândul său, președinta Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept, doamna Claire Bazy Malaurie, a remarcat progresele înregistrate de România și faptul că instanța constituțională română a rezistat presiunilor în contextul modificărilor legislative în materie penală și procesual penală. Doamna Claire Bazy Malaurie șia exprimat recunoștința față de toate țările, între care se află și România, care au reușit să apere valorile constituționale ale statului de drept în vremurile dificile.

Totodată, sa arătat interesată de deciziile Curții Constituționale a României, dacă acestea conțin și recomandări către autorități. Președintele Curții Constituționale a României a explicat că structura deciziei este compusă din considerente și dispozitiv, ambele având caracter obligatoriu pentru toate autoritățile publice.

La finalul întrevederii, președinta Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a fost invitată să semneze în Cartea de Onoare a Curții Constituționale a României.

Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă, 28 martie 2023.pdf