Comunicat de presa, 28 octombrie 2020

A. În ziua de 28 octombrie 2020, Curtea Constituțională, în cadrul controlului anterior promulgării, a admis, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de Grupurile parlamentare ale Partidului Uniunea Salvați România, Uniunii Democrate Maghiare din România, Partidului Național Liberal, Grupul Minorităților, precum și de deputați neafiliați și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult.

Decizia este definitivă și general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.

B. În aceeaşi zi, Curtea Constituțională, în cadrul controlului anterior promulgării, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate ridicată de Guvern și a constatat că Legea pentru modificarea art.16 alin.(2) din Legea zootehniei nr.32/2019 este constituțională în raport cu criticile formulate.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Preşedintelui României.

*

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

C. Cu privire la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art.7 din Legea educației naționale nr.1/2011, obiecție formulată de Președintele României,

Curtea Constituțională a amânat pronunțarea pentru data de 18 noiembrie 2020.

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa, 28 octombrie 2020.pdf