Comunicat de presa, 29 ianuarie 2020

A. În ziua de 29 ianuarie 2020, Plenul Curții Constituționale, în cadrul controlului anterior promulgării, a luat în dezbatere:

1. Obiecția de neconstituționalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri aplicabile în anul 2020 referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat;

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia şi a constatat că Legea privind unele măsuri aplicabile în anul 2020 referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari este neconstituţională.

2. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia şi a constatat că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane este neconstituţională, în ansamblul său.

*

Deciziile sunt definitive și general obligatorii și se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului și primului-ministru.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

B. Referitor la obiecția de neconstituționalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, Curtea a decis amânarea pronunţării pentru data de 12 februarie 2020.

 

 Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

 

Comunicat de presa, 29 ianuarie 2020.pdf