Comunicat de presa, 4 mai 2022

I. În ședința din data de 4 mai 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a respins, ca inadmisibilă, obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni, precum și a dispozițiilor art.2 lit.b) și c), art.3 alin.(1), (2) și (7), art.4, art.7, art.10 alin.(4) și art.20 din Ordonanța Guvernului nr.9/2021, obiecție formulată de 32 de deputați aparținând Alianței pentru Unirea Românilor, Partidului Social Democrat și neafiliați (număr insuficient pentru sesizarea Curții Constituționale).

II. În aceeași ședință, Curtea Constituțională a amânat următoarele cauze:

–  pentru data de 18 mai 2022:

1. obiecția de neconstituționalitate a art.2 pct.27 cu referire la introducerea art.10 ind.2 în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, art.10, art.13 și art.48 din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice pentru stabilirea unor masuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, obiecții formulate de 50 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și, respectiv, de Avocatul Poporului (conexate la termenul din 6 aprilie 2022);

2. obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea art.56 ind.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România;

– pentru data de 2 iunie 2022, obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, obiecție formulată de Guvernul României.

*

Deciziile sunt definitive și general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa, 4 mai 2022.pdf