COMUNICAT DE PRESĂ, 6 mai 2021

În ședința din data de 6 mai 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că este neconstituțională soluția legislativă a art.21 alin.(5) din Legea nr.360/2002 privind Statutul Polițistului, care exclude absolvenții cu diplomă de licență ai unui program de studii de ordine și siguranță publică, respectiv drept, organizat la forma de învățământ cu frecvență în cadrul Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne de la posibilitatea valorificării vechimii în structurile Ministerului Afacerilor Interne în vederea stabilirii gradului profesional acordat după absolvire.

Dispozițiile art.21 alin.(5) din Legea nr.360/2002 prevăd următoarele: „Polițistului care intră în corpul ofițerilor de poliție în condițiile art.9 alin.(2) și absolventului cu diplomă de licență al unui program de studii organizat la forma de învățământ cu frecvență redusă în cadrul Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se acordă gradul profesional în funcție de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel: a) sub 5 ani – subinspector de poliție; b) între 5 și 10 ani – inspector de poliție; c) peste 10 ani – inspector principal de poliție.”

 *

Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol

Comunicat de presă, 6 mai 2021