Comunicat de presa, 7 aprilie 2022

 În ședința din data de 7 aprilie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, a decis:

Cu unanimitate de voturi,

–  A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.434 alin.(2) lit.e) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale;

Dispozițiile declarate ca fiind neconstituționale au următorul cuprins: „(2) Nu pot fi atacate cu recurs în casație:[…] e) soluțiile pronunțate cu privire la infracțiuni pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate; „.

Cu majoritate de voturi,

A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că este neconstituțională soluția legislativă cuprinsă de art.36 alin.(5) din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române.

Dispozițiile art.36 alin.(5) din Legea nr.218/2002 au următorul cuprins:„(5) Polițistul are obligația de a permite persoanei să părăsească, de îndată, sediul poliției după finalizarea activităților conform alin.(4) sau a măsurilor legale care se impun.”.

*

Deciziile sunt definitive și general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

 

Comunicat de presa, 7 aprilie 2022.pdf