COMUNICAT DE PRESĂ, 7 iulie 2021

În ședința din data de 7 iulie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului hotărârilor Parlamentului, cu unanimitate de voturi, a respins, ca inadmisibilă, sesizarea de neconstituționalitate formulată de Grupul parlamentar al Partidului Uniunea Salvați România din Senat referitoare la Hotărârea Senatului nr.56/2021 privind numirea președintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

*

Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol

COMUNICAT DE PRESĂ, 7 iulie 2021.pdf