Comunicat de presa, 7 octombrie 2020

A. În ziua de 7 octombrie 2020, Plenul Curții Constituționale, în cadrul controlului anterior promulgării, a pronunțat următoarele decizii de admitere:

Cu unanimitate de voturi,

1. A admis obiecția de neconstituționalitate (după conexarea celor două sesizări cu același obiect, formulate de Președintele României și, respectiv, de Guvernul României) și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi este neconstituțională, raportat la art.1 alin.(3) și (5) și art.141 din Constituție, aceasta fiind adoptată în lipsa solicitării avizului Consiliului Economic și Social.

2. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Județean Timiș și, respectiv, în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

3. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii;

Cu majoritate de voturi,

4. A admis obiecția de neconstituționalitate (după conexarea celor două sesizări cu același obiect, formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție și, respectiv, de Guvernul României) și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art. 30, art.32 alin.(2), art.46 alin.(17), art.56 alin.(4), art.57 alin.(2) și (3) și ale art.58 din Legea privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene;

Deciziile sunt definitive și general obligatorii şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.

B. În aceeaşi zi, Plenul Curții Constituționale, în cadrul controlului anterior promulgării, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de 75 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și a constatat că Legea pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii este constituțională, în raport cu criticile formulate.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Preşedintelui României.

*

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

C. Cu privire la :

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, obiecție formulată de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Uniunii Salvați România, Partidului Național Liberal, Partidului Mișcarea Populară și Partidului Social Democrat, precum și de deputați neafiliați,

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007, obiecție formulată de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Uniunii Salvați România și Uniunii Democrate Maghiare din România, precum și de deputați neafiliați,

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, obiecție formulată de Guvernul României,

Curtea Constituțională a amânat dezbaterile pentru data de 11 noiembrie 2020.

Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal,

Curtea Constituțională a amânat pronunțarea pentru data de 18 noiembrie 2020.

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa, 7 octombrie 2020