Comunicat de presa, 9 decembrie 2020

I. În ședința din 9 decembrie 2020, Curtea Constituțională, în cadrul controlului anterior promulgării, a pronunţat, cu unanimitate de voturi, următoarele decizii de admitere:

  1. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României şi a constatat că este neconstituţională, în ansamblul său, Legea pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006;
  2. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că este neconstituţională, în ansamblul său, Legea privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală;
  3. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României şi a constatat că este neconstituţională, în ansamblul său, Legea pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învățământ în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

II. De asemenea, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României şi a constatat că este constituţională, în raport cu criticile formulate, Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică.

Deciziile sunt definitive şi general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

***

III.  În aceeași ședință, Curtea a dispus amânarea pronunțării cu privire la următoarele obiecții de neconstituționalitate:

  • pentru 16 decembrie 2020: sesizarea de neconstituționalitate formulată de Preşedintele României referitoare la Legea pentru modificarea art.7 din Legea educației naționale nr.1/2011;
  • pentru 13 ianuarie 2021: sesizarea de neconstituționalitate formulată de Guvernul României referitoare la dispozițiile Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății;
  • pentru 26 ianuarie 2021: sesizarea de neconstituționalitate formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal referitoare la Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing;
  • pentru 28 ianuarie 2021: sesizarea de neconstituționalitate formulată de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal referitoare la Legea privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive;

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa, 9 decembrie 2020.pdf