ȘEDINȚE PUBLICE DE JUDECATĂ

Iulie 2018
DuLuMaMiJoVISa
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

COMUNICAT DE PRESĂ

13.06.2017 - 15:51

În ziua de 13 iunie 2017, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul dispozițiilor art.146 lit.d) din Constituție, ale art.11 alin.(1) pct.A lit.d) și ale art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.13 alin.(1) şi (3) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, care au următorul conținut: „(1) În situaţia în care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibilă, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, chiar dacă acestea s-au aflat în proprietatea statului român înainte de anul 1948, au intrat ulterior în proprietatea statului sau au fost incluse în amenajamente silvice după această dată. (...)

(3 ) Noţiunea de teren forestier în sensul prezentei legi este definită în normele de aplicare a acesteia.”

În urma deliberării, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a decis:

1. Admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că prevederile art.13 alin.(1) din Legea nr.165/2013 sunt constituţionale în măsura în care restituirea terenurilor forestiere aparţinând domeniului public al statului se realizează numai după trecerea prealabilă a acestor terenuri în domeniul privat al statului, în condiţiile legii.

2. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.13 alin.(3) din Legea nr.165/2013.

În argumentarea soluției de admitere pronunțate în privința dispozițiilor art.13 alin.(1) din Legea nr.165/2013, Curtea a reţinut, în esență, referitor la susţinerile autorilor excepţiei privind modalitatea de restituire a terenurilor forestiere atunci când nu este posibilă restituirea pe vechiul amplasament, că statul pune la dispoziţia persoanelor îndreptăţite inclusiv terenurile forestiere care se regăsesc, la momentul cererii de restituire, în domeniul public, însă, prin derogare de la prevederile legii generale în materie, respectiv art. 10 alin. (2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, nu mai instituie, aşa cum a prevăzut pentru situaţia restituirii terenurilor agricole, condiţia trecerii acestora din domeniul public al statului în domeniul privat. Este de principiu că o lege specială poate institui o derogare de la legea generală, însă prin derogarea instituită nu pot fi lipsite de eficienţă dispoziţii din Legea fundamentală, în speță dispoziţiile art.136 alin.(4) din Constituţie, care statuează că bunurile proprietate publică sunt inalienabile.

Curtea a constatat că terenurile forestiere aflate în domeniul public al statului pot fi destinate reconstituirii dreptului de proprietate privată, în condiţiile legii speciale, însă numai după trecerea lor în domeniul privat al statului, în condiţiile art. 10 alin. (2) din Legea nr.213/1998. În acest mod se realizează şi cerinţa păstrării unui just echilibru între protecţia drepturilor foştilor proprietari şi realizarea interesului general al societăţii în apărarea şi garantarea dreptului de proprietate publică al statului, în acord cu principiile enunţate în art.2 din Legea nr.165/2013.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanțelor judecătorești care au sesizat Curtea Constituțională, respectiv Judecătoriei Drăgăşani, Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti și Tribunalului Vâlcea – Secţia I civilă.

Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Compartimentul Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale« inapoi