Conferinta internationala „Un sfert de secol de constitutionalism”

În zilele de 24 şi 25 mai 2017, Curtea Constituţională a României a organizat o Conferință Internațională cu tema „Un sfert de secol de constituționalism”,  dedicată aniversării a 25 de ani de la înființarea sa.

Manifestarea a reunit, alături de judecătorii Curţii Constituţionale, înalți reprezentanți ai autorităților publice centrale, precum și reprezentanți ai unor instituții publice, organizații profesionale, instituții de învățământ.  Au fost, de asemenea, prezenți, președinți, judecători de curți constituționale, ai altor instanțe jurisdicționale și organisme internaționale din Europa, Asia și Statele Unite ale Americii, precum şi ai Curţii Europene a Drepturilor Omului, Curții de Justiție a Uniunii Europene și ai Comisiei pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția)

În deschiderea lucrărilor, preşedintele Curţii Constituţionale, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, a salutat participanţii la conferinţă.

În continuare, doamna prof.univ.dr. Simina Elena TĂNĂSESCU, consilier prezidenţial, a transmis mesajul domnului Klaus Werner IOHANNIS, Preşedintele României.

Alocuţinile de deschidere au aparţinut domnului Călin POPESCU-TĂRICEANU, Preşedintele Senatului, domnului Florin IORDACHE, Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor şi domnului Ionel VLAD, Preşedintele Academiei Române.

Conferinţa a cuprins următoarele sesiuni de lucru:

Sesiunea de lucru I: „Interferența jurisdicțională: CEDO-CJUE-instanța constituțională națională”, prezidată de Prof. Dr. h.c. Rainer ARNOLD, Universitatea din Regensburg, incluzând următoarele comunicări:

1. Dl Etienne De GROOT, Preşedinte, Curtea Constituţională a Belgiei: „Curtea Constituţională a Belgiei şi dreptul internațional”

2. Dl Dominique ROUSSEAU, Vicepreședinte, Tribunalul Constituțional al Principatului Andora: „Concurența sau complementaritatea controalelor: către un monism constituțional european? ”

3. Dna Iulia Antoanella MOTOC, Judecătorul României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului: „Dialogul judecătorilor într-o Europă în criză: către integrarea judiciară?”

4. Dl Michal BOBEK, Avocat general, Curtea de Justiție a Uniunii Europene: „Care va fi rolul instanţelor constituționale din Europa centrală și de est în perioada post-tranziție?”

5. Dna Simona-Maya TEODOROIU, Judecător, Curtea Constituțională a României: „Întrebările preliminare adresate CJUE de către curțile constituționale ale statelor europene

6. Dna Dunja Jadek PENSA, Judecător, Curtea Constituţională a Republicii Slovenia: „Relaţia dintre CEDO, CJUE și Curtea Constituțională a Sloveniei”

7. Prof. Dr. h.c. Rainer ARNOLD, Universitatea din Regensburg: „Justiția constituțională și evoluţia dreptului constituțional

Sesiune de lucru II: „Protecția drepturilor și libertăților fundamentale în controlul de constituționalitate a normelor de drept penal”, prezidată de Dl Etienne De GROOT, Preşedintele Curţii Constituţionale a Belgiei, cu următoarele comunicări:

1. Dl Valer DORNEANU, Președinte, Curtea Constituţională a României, dna Senia COSTINESCU, Magistrat-asistent șef, Curtea Constituțională a României: „Normele penale – sursă de conflict juridic de natură constituțională dintre autoritățile publice

2. Dna Alvina GYULUMYAN, Judecător, Curtea Constituțională a Republicii Armenia: Protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale în cadrul controlului de constituționalitate a normelor de drept penal: modelul armean”

3. Dl Yitshak AMIT, Judecător, Curtea Supremă a Israelului: „De la Declarația drepturilor fundamentale în sistemul de common law la legile fundamentale: drepturile constituționale în Israel”

4. Dl Daniel MORAR, Judecător, Curtea Constituțională a României: „Impactul deciziilor Curții Constituționale a României asupra noii legislații penale române

5. Dl Mircea DUȚU, Director, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române: Protecția dreptului la mediu în controlul de constituționalitate a normelor de drept penal”

Sesiunea de lucru IIIRevirimentul jurisprudenţial al instanţelor constituţionale”, prezidată de Dl. prof. univ. dr. Nicolae POPA, Președintele Curții Constituţionale a României în perioada 2001-2004, cu următoarele comunicări:

1. Dna Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, Judecător, Curtea Constituțională a Republicii Cehe: „Revirimentul jurisprudenței Curții Constituționale a Republicii Cehe – fundamente și decizii curente”

2. Dl Nicolae POPA, Președintele Curții Constituționale a României în perioada 2001-2004: „Importanța revirimentului jurisprudenței Curții Constituționale în apărarea valorilor statului de drept

3. Dna Mona-Maria PIVNICERU, Judecător, Curtea Constituțională a României, dl Marian ENACHE, Judecător, Curtea Constituțională a României, dl BENKE Karoly, Magistrat-asistent șef, Curtea Constituțională a României: „Revirimentul jurisprudențial între caracterul imuabil și evolutiv al conceptelor constituționale

4. Dl Petre LĂZĂROIU, Judecător, Curtea Constituțională a României, dna Ionița COCHINȚU, Magistrat-asistent, Curtea Constituțională a României: „Colaborare-interferențe între Curtea Constituțională a României și instanțele europene și internaționale – continuitate și/sau reviriment jurisprudențial”

5. Dl ATTILA Varga, Judecător, Curtea Constituțională a României: „Opinia separată – sursă a revirimentului jurisprudențial

6. Dna Lali PAPIASHVILI, Vicepreședinte, Curtea Constituțională a Georgiei: „Evoluția tehnicii de interpretare a normelor în cadrul controlului de constituționalitate în Georgia

7. Dl Dragoljub DRAŠKOVIĆ, Preşedinte, Curtea Constituţională a Republicii Muntenegru: „Poziția constituțională și juridică a Curții Constituționale a Republicii Muntenegru”

În finalul acestei sesiuni, dl. prof.univ.dr. Florin Bucur VASILESCU, judecător al Curţii Constituţionale a  României în perioada 1992-2001, a prezentat lucrarea Câteva aspecte ale apărării Constituţiei în România democrată“.

Sesiunea de lucru IV Curtea Constituțională – garant al principiului statului de drept”, prezidată de Dl Alexandru TĂNASE, Preşedintele Curții Constituţionale a Republicii Moldova în perioada 2011-2017, în cadrul căreia au fost prezentate următoarele comunicări:

1. Dl Richard STEARNS, Judecător, Tribunalul Districtual din Massachusetts, S.U.A.: Magna Carta & nașterea statului de drept”

2. Dna Daiga REZEVSKA, Judecător, Curtea Constituțională a Letoniei: „Curtea Constituțională, garant al legii fundamentale și al principiilor generale de drept

3. Dna Livia Doina STANCIU, Judecător, Curtea Constituțională a României, dna Marieta SAFTA, Secretar de Stat, Ministerul Justiției (Prim-magistrat asistent detașat la Ministerul Justiției): „Deciziile Curții Constituționale – factor de stabilitate și securitate juridică

4. Dl Nikolaus BACHLER, Judecător, Curtea Constituţională a Austriei: Legalitatea alegerilor în jurisprudența recentă a Curții Constituționale a Austriei

5. Dl Mircea CRISTE, Adjunct al Avocatului Poporului: Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională, premisă a statului de drept în România

În finalul acestei sesiuni, dl.Ridvan GÜLEÇ, judecător al Curţii Constituţionale a Turciei a prezentat câteva aspecte privind jurisprudenţa recentă a acestei curți.

Sesiunea de Concluzii a fost prezidată de Dl Valer DORNEANU, Preşedintele Curţii Constituţionale a României, care a sintetizat principalele idei cu privire la rolul curților constituționale în apărarea Constituției și locul acestora în ansamblul autorităților publice și în buna funcționare a principiilor statului de drept. În finalul sesiunii, dna Claudia KRUPENSCHI, director al Cabinetului Preşedintelui, Magistrat-asistent şef, a expus Raportul general al Conferinței.

Toate contribuţiile ştiinţifice înscrise în programul Conferinţei, independent de expunerea lor în cadrul Sesiunilor de lucru, vor fi publicate în Volumul dedicat acestui prestigios eveniment.

Alocuţiunile de închidere a lucrărilor Conferinţei Internaţionale au aparţinut dlui Sorin M. GRINDEANU, Primul-ministru al Guvernului României, doamnei Iulia-Cristina TARCEA, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Ministrul Justiției şi domnului prof.univ.dr. Florin GEORGESCU, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României.

Preşedintele Curţii Constituţionale, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu a conchis mulţumind participanţilor pentru prezenţă şi pentru expozeurile prezentate.

Conferința Internațională „Un sfert de secol de constituționalism”.pdf
International Conference ”A quarter of a century of constitutionalism”.pdf