Constatarea existenţei împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcţiei de Preşedinte al României

Constituţia României:

–          art.146 lit.g)

–          art.97

–          art.98

 

Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale:

–          art.44

–          art.45

 

Curtea Constituţională constată existenţa împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcţiei de Preşedinte al României în următoarele situaţii:

– când funcţia devine vacantă în cazurile prevăzute de art.97 din Constituţie (demisie, demitere din funcţie, imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor, deces);

– când Preşedintele este suspendat din funcţie;

– când Preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile.

Sesizarea Curţii Constituţionale:

Vacanţa funcţiei de Preşedinte al României se constată la cererea preşedintelui uneia dintre Camerele Parlamentului sau a preşedintelui interimar care exercită atribuţiile Preşedintelui României în perioada cât acesta este suspendat din funcţie.

În cazul în care Preşedintele României a fost suspendat din funcţie, cererea pentru constatarea existenţei împrejurărilor care justifică interimatul se face de preşedintele care a condus lucrările şedinţei comune a celor două Camere ale Parlamentului, pe baza hotărârii adoptate în şedinţa comună.

Dacă interimatul funcţiei de Preşedinte al României se datorează imposibilităţii temporare de a-şi exercita atribuţiile, cererea se face de Preşedintele României sau de preşedintele uneia dintre Camerele Parlamentului.

Cererea pentru constatarea existenţei împrejurărilor care justifică interimatul funcţiei de Preşedinte al României va fi însoţită de dovezile necesare, iar dezbaterile au loc fără înştiinţarea părţilor.

Tipul actului emis

În cadrul acestei atribuţii, Curtea Constituţională pronunţă, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) lit. B. b) din Legea nr.47/1992, o hotărâre. Aceasta se ia cu votul majorităţii judecătorilor Curţii.

Comunicarea hotărârii

Hotărârea se comunică Parlamentului şi Guvernului.

Toate hotărârile pronunţate în cadrul acestei atribuţii pot fi accesate în pagina de căutare.