Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaționale

Sediul materiei

Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaţionale este reglementat de art.146 lit.b) din Constituţie şi de art.24 – 26 din Legea nr.47/1992.

Autorii sesizării

Sesizarea privind constituţionalitatea unui tratat sau acord internațional poate fi formulată de:

– unul dintre preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului

– un număr de cel puţin 50 de deputaţi

– un număr de cel puţin 25 de senatori.

Obiectul sesizării

Obiect al acestui tip de control de constituţionalitate îl constituie tratatele sau alte acorduri internaţionale înainte de ratificarea acestora de Parlament.

Sesizarea Curţii Constituţionale

Sesizarea făcută de parlamentari se înregistrează, după caz, la Senat sau la Camera Deputaţilor şi se trimite Curţii Constituţionale, în ziua primirii ei, de către secretarul general al Camerei respective.

Procedura

După ce primeşte sesizarea, Președintele Curții Constituționale desemnează judecătorul-raportor şi fixează data dezbaterilor în plen.

Dacă sesizarea este formulată de preşedintele uneia dintre Camerele Parlamentului, Curtea Constituțională o va comunica Preşedintelui României, preşedintelui celeilalte Camere, precum şi Guvernului, precizând și data până la care pot prezenta, în scris, punctele lor de vedere.

Dacă sesizarea este formulată de un număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori, aceasta se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, precizând și data până la care pot prezenta, în scris, punctele lor de vedere.

Până la data dezbaterilor în plenul Curţii Constituţionale, Preşedintele României, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul pot prezenta, în scris, punctele lor de vedere.

Dezbaterea asupra constituţionalităţii tratatului sau a acordului internaţional are loc în plenul Curţii Constituţionale, pe baza sesizării, a documentelor şi a punctelor de vedere primite, atât asupra prevederilor menţionate în sesizare, cât şi asupra celor de care, în mod necesar şi evident, acestea nu pot fi disociate.

Tipul actului emis

În cadrul acestei atribuţii, Curtea Constituţională pronunţă, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) lit. A. b) din Legea nr.47/1992, o decizie. Aceasta se ia cu votul majorităţii judecătorilor Curţii.

Comunicarea deciziei

Deciziile pronunţate în cadrul acestei atribuţii se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.

Efectele deciziei

În cazul în care a fost constatată constituţionalitatea tratatului sau a acordului internaţional, acesta nu poate face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate.

Decizia prin care se constată neconstituţionalitatea unui tratat sau acord internațional are ca efect specific imposibilitatea ratificării acestuia.

Toate deciziile pronunţate în cadrul acestei atribuţii pot fi accesate în pagina de căutare.