ȘEDINȚE DE JUDECATĂ

Aprilie 2019
DuLuMaMiJoVISa
 123456
78910111213
141516171819
20
21222324252627
282930    

Procedura referitoare la eliberarea de copii de pe actele din dosarele Curţii Constituţionale

ANEXA nr.7
la Hotărârea Plenului
nr.12 din 10 mai 2012

Art.1 - La cererea motivată a părţilor, Preşedintele Curţii Constituţionale
aprobă eliberarea de copii de pe actele din dosarele Curţii Constituţionale.
Art.2 - Cererea trebuie să cuprindă:
- numele, prenumele şi datele de identitate ale solicitantului;
- calitatea acestuia;
- precizarea actelor a căror copie se solicită a fi eliberată;
- motivele solicitării;
- menţiuni cu privire la solicitarea de certificare pentru conformitate cu
originalul.
Art.3 - Cererea de copiere a actelor din dosarele Curţii Constituţionale se
depune la Compartimentul grefă, registratură şi arhivă, unde se înregistrează, iar
apoi se prezintă preşedintelui, dispoziţiile art.45 alin.(2) din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea
Plenului Curţii Constituţionale nr.6/2012, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.198 din 27 martie 2012, fiind aplicabile, în mod
corespunzător.
Art.4 - După aprobarea de către preşedintele Curţii Constituţionale a cererii
de copiere a actelor din dosar, solicitantul va plăti contravaloarea copiilor la
casieria Curţii Constituţionale şi va primi o chitanţă având consemnată suma
achitată şi numărul de copii solicitate.
Art.5 - În baza cererii aprobate şi a chitanţei prin care se face dovada plăţii,
Compartimentul grefă, registratură şi arhivă efectuează copierea actelor şi
predarea acestora.
Art.6 - Copiile de pe actele din dosarele Curţii Constituţionale se certifică
pentru conformitate, la cerere, de către grefierul–şef, care va aplica ştampila
Curţii Constituţionale pe fiecare pagină.
Art.7 - Confirmarea primirii copiilor de pe actele din dosarele Curţii
Constituţionale se consemnează de primitor pe cererea aprobată, care se ataşează
la dosarul cauzei.
Art.8 - Termenul de soluţionare a cererilor de eliberare de copii de pe
actele din dosarele Curţii Constituţionale este de 5 zile de la înregistrarea
acestora.
Art.9 - Tariful de copiere aplicabil este, după cum urmează:
- copie format A4 0,48 lei/pagină
- copie format A3 0,96 lei/pagină
2
Art.10 - Tarifele precizate la art.8 se vor majora periodic cu indicele ratei
de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
Art.11 - Sumele încasate se vor vira la bugetul de stat, ca venituri.
Art.12 - La cererea motivată a părţilor, preşedintele Curţii Constituţionale
poate aproba scutirea sau reducerea sumei de plătit pentru efectuarea
operaţiunilor de copiere a actelor din dosar.
Art.13 - Cererea de copiere a actelor din dosarele Curţii Constituţionale se
înregistrează şi în registrul general de dosare, în dreptul dosarului la care se
referă, făcându-se menţiune cu privire la modul de soluţionare a acesteia.
Art.14 - Nu fac obiectul prezentei proceduri rapoartele întocmite de
judecătorii–raportori, acestea putând fi puse la dispoziţia părţilor ori a
reprezentanţilor legali ai acestora, pentru studiu, în incinta Compartimentului
grefă registratură şi arhivă, în timpul programului de lucru, în condiţiile art.12
alin.(2) din Legea nr.47/1992, republicată, şi ale art.51 alin.(2) şi (3) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale.