ȘEDINȚE PUBLICE DE JUDECATĂ

Septembrie 2018
DuLuMaMiJoVISa
      1
2345678
9101112131415
161718192122
23242526272829
30      

Procedura referitoare la eliberarea de copii de pe actele din dosarele Curţii Constituţionale

ANEXA nr.7
la Hotărârea Plenului
nr.12 din 10 mai 2012

Art.1 - La cererea motivată a părţilor, Preşedintele Curţii Constituţionale
aprobă eliberarea de copii de pe actele din dosarele Curţii Constituţionale.
Art.2 - Cererea trebuie să cuprindă:
- numele, prenumele şi datele de identitate ale solicitantului;
- calitatea acestuia;
- precizarea actelor a căror copie se solicită a fi eliberată;
- motivele solicitării;
- menţiuni cu privire la solicitarea de certificare pentru conformitate cu
originalul.
Art.3 - Cererea de copiere a actelor din dosarele Curţii Constituţionale se
depune la Compartimentul grefă, registratură şi arhivă, unde se înregistrează, iar
apoi se prezintă preşedintelui, dispoziţiile art.45 alin.(2) din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea
Plenului Curţii Constituţionale nr.6/2012, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.198 din 27 martie 2012, fiind aplicabile, în mod
corespunzător.
Art.4 - După aprobarea de către preşedintele Curţii Constituţionale a cererii
de copiere a actelor din dosar, solicitantul va plăti contravaloarea copiilor la
casieria Curţii Constituţionale şi va primi o chitanţă având consemnată suma
achitată şi numărul de copii solicitate.
Art.5 - În baza cererii aprobate şi a chitanţei prin care se face dovada plăţii,
Compartimentul grefă, registratură şi arhivă efectuează copierea actelor şi
predarea acestora.
Art.6 - Copiile de pe actele din dosarele Curţii Constituţionale se certifică
pentru conformitate, la cerere, de către grefierul–şef, care va aplica ştampila
Curţii Constituţionale pe fiecare pagină.
Art.7 - Confirmarea primirii copiilor de pe actele din dosarele Curţii
Constituţionale se consemnează de primitor pe cererea aprobată, care se ataşează
la dosarul cauzei.
Art.8 - Termenul de soluţionare a cererilor de eliberare de copii de pe
actele din dosarele Curţii Constituţionale este de 5 zile de la înregistrarea
acestora.
Art.9 - Tariful de copiere aplicabil este, după cum urmează:
- copie format A4 0,48 lei/pagină
- copie format A3 0,96 lei/pagină
2
Art.10 - Tarifele precizate la art.8 se vor majora periodic cu indicele ratei
de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
Art.11 - Sumele încasate se vor vira la bugetul de stat, ca venituri.
Art.12 - La cererea motivată a părţilor, preşedintele Curţii Constituţionale
poate aproba scutirea sau reducerea sumei de plătit pentru efectuarea
operaţiunilor de copiere a actelor din dosar.
Art.13 - Cererea de copiere a actelor din dosarele Curţii Constituţionale se
înregistrează şi în registrul general de dosare, în dreptul dosarului la care se
referă, făcându-se menţiune cu privire la modul de soluţionare a acesteia.
Art.14 - Nu fac obiectul prezentei proceduri rapoartele întocmite de
judecătorii–raportori, acestea putând fi puse la dispoziţia părţilor ori a
reprezentanţilor legali ai acestora, pentru studiu, în incinta Compartimentului
grefă registratură şi arhivă, în timpul programului de lucru, în condiţiile art.12
alin.(2) din Legea nr.47/1992, republicată, şi ale art.51 alin.(2) şi (3) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale.