Emiterea avizului pentru suspendarea din funcţie a Preşedintelui României

Sediul materiei

Curtea Constituţională, în temeiul art.146 lit.h) din Constituţie şi al art.42 şi art.43 din Legea nr.47/1992, are atribuţia de a da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României.

Legislaţie incidentă: art.95 din Constituţie

Autorii sesizării

Propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României, împreună cu dovezile pe care se întemeiază, se trimit în copie Curţii Constituţionale, de preşedintele care a condus şedinţa comună a celor două Camere.

Obiectul sesizării

În cazul săvârşirii de către Preşedintele României a unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei  – art.95 alin.(1), Curtea este consultată cu privire la calificarea faptelor care se impută Preşedintelui României, exprimându-şi opinia asupra gravităţii acestora, în sensul art.95 din Constituţie.

Curtea Constituţională intervine ulterior iniţierii de către cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor a unei propuneri de suspendare din funcţie a Preşedintelui României.

Procedura

Preşedintele Curţii, primind cererea, va desemna judecătorul-raportor.

Preşedintele României va fi încunoştinţat asupra datei fixate pentru dezbaterea de către Curtea Constituţională a propunerii de suspendare, oferindu-i-se posibilitatea de a da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

Tipul actului emis

În cadrul acestei atribuţii, Curtea Constituţională emite, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) lit. c. din Legea nr.47/1992, un aviz consultativ pentru suspendarea din funcţie a Preşedintelui României. Acesta se ia cu votul majorităţii judecătorilor Curţii.

Comunicarea avizului

După emiterea avizului, acesta este comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Preşedintelui României, pentru continuarea procedurii suspendării din funcţie, potrivit art.95 din Constituţie.

Efectele avizului

Având caracter consultativ, Parlamentul nu este obligat să ţină seama de avizul emis de Curtea Constituţională. Acesta reprezintă o analiză juridică independentă a propunerii de suspendare cu privire la faptele ce se impută Preşedintelui.

Toate avizele emise în cadrul acestei atribuţii pot fi accesate în pagina de căutare.