Exercitarea atribuţiilor privitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului şi la confirmarea rezultatelor acestuia

Sediul materiei

– art. 146 lit. i) din Constituție

– art. 46, 47 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată

Legislație incidentă

Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Autorul sesizării

Rezultatele centralizate la nivel naţional de către Biroul Electoral Central, cuprinzând numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare răspuns de pe buletinul de vot şi numărul voturilor nule, se înaintează, cu pază militară, la Curtea Constituţională, în termen de 24 de ore de la încheierea centralizării.

Potrivit Constituţiei şi legii, Curtea Constituţională exercită atribuţia de a veghea la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi de a confirma rezultatele acestuia.

Reguli procedurale

Pentru ducerea la îndeplinire a acestei atribuţii, Curtea Constituţională poate cere informaţii de la autorităţile publice.

Biroul Electoral Central este obligat să prezinte, la solicitarea Curţii Constituţionale, informări asupra fazelor şi operaţiunilor de desfăşurare a referendumului.

Tipul actului Curţii Constituţionale

În cadrul acestei atribuţii, Curtea Constituţională pronunţă, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) lit. B. c) din Legea nr.47/1992, o hotărâre. Aceasta se ia cu o majoritate de două treimi din numărul judecătorilor Curţii.

Comunicarea hotărârii

Înaintea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, hotărârea Curţii Constituţionale se prezintă Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunite în şedinţă comună.

Curtea Constituţională publică hotărârea privind rezultatul referendumului în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în presă.

Efectele hotărârii

Hotărârea stabileşte dacă a fost respectată procedura pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia.

Legea de revizuire a Constituţiei sau, după caz, măsura demiterii din funcţie a Preşedintelui României intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Curţii Constituţionale de confirmare a rezultatelor referendumului.

Toate hotărârile pronunţate în cadrul acestei atribuţii pot fi accesate în pagina de căutare.