Hotărâri de Plen de natură administrativă

Hotarâre privind managementul activității administrativ-jurisdicționale a Curții Constituționale, după încetarea stării de urgență

Hotărâre referitoare la compatibilitatea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă cu natura procedurii jurisdicționale în fața Curții Constituționale

Hotărâre privind constituirea şi conţinutul dosarelor având ca obiect excepţii de neconstituţionalitate cu privire la care Curtea Constituţională este sesizată în temeiul art.146 lit.d) din Constituţie

Hotărâre privind actele de sesizare a Curții Constituționale în temeiul art. 146 lit. d) din Constituție

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale

Hotărârea nr.11 din 11 iulie 2024 privind programul de activitate jurisdictionala a Curții Constituționale