In memoriam prof.univ.dr. Ioan MURARU

Curtea Constituţională a României anunţă cu profund regret încetarea din viață a prof.univ.dr. Ioan MURARU, judecător în perioada 1992-1998 și preşedinte în perioada 1995-1998.

Născut la 2 septembrie 1938, absolvent al Facultății de Drept a Universității din București, a urcat, pe rând, treptele unei strălucite cariere didactice în învățământul superior. Devenit în anul 1972 doctor în drept al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca cu teza „Libertățile social-politice și personale ale cetățenilor”, domnul Ioan MURARU a fost, începând cu anul 1991, profesor universitar de drept constituțional și instituții politice la Universitatea din București, iar din anul 1995 și la Universitatea Nicolae Titulescu din București.

A fost membru în Comisia constituțională, juridică și pentru drepturile omului a Consiliului Frontului Salvării Naționale (1989-1990), expert în Comisia parlamentară pentru redactarea proiectului de Constituție a României (1990-1991), membru în Comisia parlamentară pentru revizuirea Constituției României (2002-2003), precum și autor a numeroase cărți, articole și studii publicate în revistele de specialitate. Dovadă a strălucitei sale cariere stau și distincțiile de stat și profesionale conferite de-a lungul timpului, între care pot fi amintite Ordinul național „Pentru merit în grad de Mare Cruce” acordat de Președintele României, Diploma de onoare și Medalia Justiției Române conferite de Ministerul Justiției, Medalla del Tribunal Constitucional Madrid, Orden al merito en la funcion judicial Republica Venezuela, diploma de merit pentru importanta contribuţie la edificarea statului de drept din România, conferită de Uniunea juriştilor democraţi din România şi revista „Palatul de Justiţie”, premiul „Mircea Manolescu” pe anul 1994 pentru activitate ştiinţifică deosebită în cercetarea interdisciplinară, acordat de Societatea Academică „Titu Maiorescu”.

Numit ca Avocat al Poporului în perioada octombrie 2001 – septembrie 2011, după încheierea mandatului de judecător la Curtea Constituțională, și-a închinat întreaga existență sublimei și nobilei aspirații de păstrare și valorificare a valorilor identitare, cu dăruire, modestie și abnegație, în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, pe altarul și în spiritul Constituției.

Adevărat etalon al profesionalismului dedicat idealului democratic european, întru servirea cu dăruire a statului de drept, istoria dreptului românesc îi păstrează o cuvenită amintire.

Membrii Curţii Constituţionale şi toţi cei care au avut privilegiul de a-l fi cunoscut și de a fi lucrat împreună cu domnul prof.univ.dr. Ioan MURARU îi vor purta o binemeritată prețuire și o neştearsă amintire.

Condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Curtea Constituțională a României