IN MEMORIAM: Robert Badinter, fost ministru francez al justiției, președinte al Consiliului Constituțional francez (1986 – 1995)  și aboliționist al pedepsei cu moartea, a murit la vârsta de 95 de ani

Am aflat cu tristețe despre pierderea savantului și profesorului Robert Badinter, un reprezentant proeminent al culturii juridice franceze și europene, un apărător autentic al drepturilor omului, avocat al apărării și fost ministru francez al justiției, fost președinte al Consiliului Constituțional francez, care a condus demersurile de abolire a pedepsei cu moartea în țara sa și a determinat și influențat, prin soluțiile sale juridice, decizii ale unor organisme și instituții europene în direcția democratizării lor.

Domnul Profesor Badinter a fost un prieten apropiat al României, acordând sprijin real și consultanță de specialitate la elaborarea Tezelor și a Proiectului Constituției României, adoptată de Adunarea Constituantă în ședința din 21 noiembrie 1991 și aprobată prin referendum național la data de 8 decembrie 1991. Ne exprimăm in memoriam întreaga apreciere și recunoștință pentru cooperarea fructuoasă și sprijinul profesional pe care le-a acordat României.

În Franța, dl. Profesor Badinter a contribuit la realizarea unor importante schimbări legislative, inclusiv legi care au protejat drepturile și libertățile omului, a îmbunătățit condițiile de detenție și a susținut propriul său concept de justiție. În calitate de avocat al apărării, dl. Profesor Badinter a activat în cauzele majore privind pedeapsa cu moartea în Franța.

Printre alte realizări majore în calitate de ministru al justiției al Franței s-au numărat și acceptarea deplinei competențe a Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și contribuția la adoptarea Protocolului nr.6 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și la modernizarea Codului penal francez, stabilind mai multe măsuri menite să întărească drepturile persoanelor și ale victimelor.

Dl. Badinter a fost Profesor Asociat la Universitatea Paris I Sorbona, unde a predat la Facultatea de Drept până în 1994, când a devenit Profesor Emerit, continuându-și activitatea didactică până în 1996.

A fost implicat activ în crearea Curții Penale Internaționale și a fost președinte al Curții de Conciliere și Arbitraj din cadrul OSCE (1995-2013).

Prin vasta contribuție adusă în domeniul dreptului, dl. Badinter a fost și va rămâne un reper pentru multe generații, o personalitate complexă și un om al echilibrului. În semn de omagiu, pentru comemorarea importanței și valorii personalității și a activității sale în slujba științei dreptului și a apărării drepturilor omului, Franța a organizat funeralii naționale, la care a participat președintele Franței, dl. Emmanuel Macron.

Nu vom uita niciodată sprijinul cordial pe care ni l-a acordat, expertiza științifică și excelenta colaborare profesională cu instituțiile noii democrații instaurate în România după anii 1990, printre care și Curtea Constituțională a României, care face parte din spațiul francofon al instanțelor de contencios constituțional.

Ne exprimăm întreaga gratitudine în memoria Profesorului, personalitate proeminentă a comunității științifice-juridice a Franței și a Europei.

Marian Enache
Președintele Curți Constituționale a României