ȘEDINȚE PUBLICE DE JUDECATĂ

Noiembrie 2018
DuLuMaMiJoVISa
    123
45678910
111213141516
17
18192021222324
252627282930 


Decizii de admitere

Litera:
An:

 1. 1. Decizia nr. 638 din data de 16.10.2018

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 și art. 26 din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

  Publicare: nepublicat


 2. 2. Decizia nr. 581 din data de 20.09.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și pentru abrogarea art.21 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică

  Publicare: Monitorul Oficial nr.883 din data de 19.10.2018


 3. 3. Decizia nr. 573 din data de 20.09.2018

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.434 alin.(2) lit.g) din Codul de procedură penală

  Publicare: Monitorul Oficial nr.959 din data de 13.11.2018


 4. 4. Decizia nr. 565 din data de 19.09.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău

  Publicare: Monitorul Oficial nr.958 din data de 13.11.2018


 5. 5. Decizia nr. 561 din data de 18.09.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  Publicare: Monitorul Oficial nr.922 din data de 01.11.2018


 6. 6. Decizia nr. 560 din data de 18.09.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.6 [cu referire la art.18 alin.(1 ind.1) din Legea nr.192/2006], ale art.I pct.10 [cu referire la art.43 alin.(2 ind.1) din Legea nr.192/2006], ale art.I pct.12 [cu referire la art.58 alin.(3) din Legea nr.192/2006], ale art.I pct.16 [cu referire la partea introductivă a alin.(1) al art.60 ind.1 din Legea nr.192/2006], art.I pct.18 [cu referire la art.61 alin.(3) și (4) din Legea nr.192/2006] și ale art.I pct.21 [cu referire la art.76 din Legea nr.192/2006] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator

  Publicare: Monitorul Oficial nr.957 din data de 13.11.2018


 7. 7. Decizia nr. 537 din data de 18.07.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii manualului școlar

  Publicare: Monitorul Oficial nr.679 din data de 06.08.2018


 8. 8. Decizia nr. 534 din data de 18.07.2018

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.277 alin.(2) şi (4) din Codul civil

  Publicare: Monitorul Oficial nr.186 din data de 03.10.2018


 9. 9. Decizia nr. 531 din data de 18.07.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. și pentru modificarea unor acte normative

  Publicare: Monitorul Oficial nr.674 din data de 02.08.2018


 10. 10. Decizia nr. 529 din data de 17.07.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali

  Publicare: Monitorul Oficial nr.677 din data de 03.08.2018


 11. 11. Decizia nr. 528 din data de 17.07.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolul unic pct.2 [cu referire la art.253 alin.(1)] și 3 [cu referire la art.254 ind.1 alin.(2 ind.1)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, art.I pct.1 [cu referire la art.19 alin.(3) din Legea nr.1/2011] și art.II [cu referire la art.32 ind.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2005] din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației și articolul unic [cu referire la art.16 alin.(1)] din Legea pentru modificarea art.16 din Legea educației naționale nr.1/2011, precum și celor trei legi în ansamblul lor

  Publicare: Monitorul Oficial nr.676 din data de 03.08.2018


 12. 12. Decizia nr. 498 din data de 17.07.2018

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.30 alin.(2) şi (3), precum şi a sintagmei „sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului” din cuprinsul art.280 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  Publicare: Monitorul Oficial nr.650 din data de 26.07.2018


 13. 13. Decizia nr. 456 din data de 04.07.2018

  referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor  articolului unic pct.2 [cu referire la art.87 alin.(3) teza a doua], pct.3 [cu referire la art.88 alin.(3)], pct.4 [cu referire la art.91 alin.(1 ind.1)] și  pct.5 [cu referire la art.116 ind.1] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

  Publicare: Monitorul Oficial nr.971 din data de 16.11.2018


 14. 14. Decizia nr. 455 din data de 04.07.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

  Publicare: Monitorul Oficial nr.622 din data de 18.07.2018


 15. 15. Decizia nr. 454 din data de 04.07.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.37 [cu referire la art.402 din Codul de procedură civilă] şi pct.58 [cu referire la art.497 din Codul de procedură civilă], precum şi art.III pct.3 [cu referire la art.XVIII alin.(2) din Legea nr.2/2013] şi pct.4 [cu referire la art.XVIII ind.1 din Legea nr.2/2013] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  Publicare: Monitorul Oficial nr.836 din data de 01.10.2018


 16. 16. Decizia nr. 453 din data de 04.07.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct.2-5 și pct.10 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  Publicare: Monitorul Oficial nr.617 din data de 18.07.2018


 17. 17. Decizia nr. 452 din data de 04.07.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct.3 [cu referire la art.11 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații] și ale articolului unic pct.5 [cu referire la art.11 alin.(51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații] din Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

  Publicare: Monitorul Oficial nr.629 din data de 19.07.2018


 18. 18. Decizia nr. 451 din data de 28.06.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.1 [cu referire la art.1]; pct.26 [cu referire la art.32, partea introductivă a alin.(1) și literele b) și c)]; pct.28 [cu referire la art.32, partea introductivă a alin.(3) și litera b)]; pct.31 [cu referire la art.33, partea introductivă a alin.(1) și litera a)] și pct.43 [cu referire la art.40] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

  Publicare: Monitorul Oficial nr.646 din data de 25.07.2018


 19. 19. Decizia nr. 434 din data de 21.06.2018

  referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate privind Hotărârea Parlamentului României nr.21/2018 privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

  Publicare: Monitorul Oficial nr.617 din data de 18.07.2018


 20. 20. Decizia nr. 432 din data de 21.06.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii  pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

  Publicare: Monitorul Oficial nr.575 din data de 06.07.2018


 21. 21. Decizia nr. 418 din data de 19.06.2018

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr.16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracţiunea de spălare a banilor

  Publicare: Monitorul Oficial nr.625 din data de 19.07.2018


 22. 22. Decizia nr. 393 din data de 06.06.2018

  referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.1 lit.d) și e), art.2 alin.(4) și ale art.4 alin.(2) din Hotărârea Parlamentului nr.20/2018 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea Codului administrativ și ale pct.2 din Anexa la aceasta

  Publicare: Monitorul Oficial nr.579 din data de 09.07.2018


 23. 23. Decizia nr. 392 din data de 06.06.2018

  referitoare la obiecția de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

  Publicare: Monitorul Oficial nr.579 din data de 09.07.2018


 24. 24. Decizia nr. 388 din data de 06.06.2018

  referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 19 din 18 aprilie 2018 pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale

  Publicare: Monitorul Oficial nr.532 din data de 27.06.2018


 25. 25. Decizia nr. 387 din data de 05.06.2018

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.53 alin.(1) teza întâi din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art.56 alin.(1) lit.c) teza întâi din Legea nr.53/2003 – Codul muncii

  Publicare: Monitorul Oficial nr.642 din data de 24.07.2018


 26. 26. Decizia nr. 384 din data de 31.05.2018

  referitoare la obiecția de neconstituționalitate privind prevederile art.I pct.2, pct.3 fraza întâi teza întâi, pct.4, pct.9 fraza întâi teza întâi și pct.10, precum şi ale art.II pct.1, pct.3, pct.5-10 şi pct.13 din Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali

  Publicare: Monitorul Oficial nr.702 din data de 13.08.2018


 27. 27. Decizia nr. 382 din data de 31.05.2018

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.114 alin.(3) din Legea societăților nr.31/1990

  Publicare: Monitorul Oficial nr.668 din data de 01.08.2018


 28. 28. Decizia nr. 381 din data de 31.05.2018

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.51 alin.(3) din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și ale art.97 pct.1 și 4 din Codul de procedură civilă

  Publicare: Monitorul Oficial nr.634 din data de 20.07.2018


 29. 29. Decizia nr. 358 din data de 30.05.2018

  asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Ministrul justiţiei, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte

  Publicare: Monitorul Oficial nr.473 din data de 07.06.2018


 30. 30. Decizia nr. 356 din data de 30.05.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate

  Publicare: Monitorul Oficial nr.528 din data de 27.06.2018


 31. 31. Decizia nr. 355 din data de 23.05.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății

  Publicare: Monitorul Oficial nr.652 din data de 26.07.2018


 32. 32. Decizia nr. 354 din data de 22.05.2018

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.252 ind.3 alin.(3) teza finală din Codul de procedură penală

  Publicare: Monitorul Oficial nr.579 din data de 09.07.2018


 33. 33. Decizia nr. 312 din data de 09.05.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

  Publicare: Monitorul Oficial nr.581 din data de 09.07.2018


 34. 34. Decizia nr. 307 din data de 08.05.2018

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.5 alin.(2) și art.109 alin.(3) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare și ale art.37 alin.(3) din Legea educației naționale nr.1/2011

  Publicare: Monitorul Oficial nr.579 din data de 09.07.2018


 35. 35. Decizia nr. 306 din data de 08.05.2018

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.10 alin.(5) teza a doua din Legea nr.360/2002 privind statutul polițistului

  Publicare: Monitorul Oficial nr.516 din data de 22.06.2018


 36. 36. Decizia nr. 298 din data de 26.04.2018

  referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar

  Publicare: Monitorul Oficial nr.535 din data de 28.06.2018


 37. 37. Decizia nr. 297 din data de 26.04.2018

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.155 alin.(1) din Codul penal

  Publicare: Monitorul Oficial nr.518 din data de 25.06.2018


 38. 38. Decizia nr. 290 din data de 26.04.2018

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.127 alin.(1) și (2) din Codul de procedură civilă

  Publicare: Monitorul Oficial nr.638 din data de 23.07.2018


 39. 39. Decizia nr. 252 din data de 19.04.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.7 [cu referire la art.5 alin.(1) lit.a)-d)]; pct.9 [cu referire la art.7 alin.(1)-(7) şi (9)]; pct.29 [cu referire la art.19 alin.(6)]; pct.40 [cu referire la eliminarea art.28 alin.(4)]; pct.42 [cu referire la art.30]; pct.43 [cu referire la art.31 alin.(3)]; pct.55 [cu referire la art.40 alin.(1)]; art.I pct.57 [cu referire la art.42 ind.1 alin.(2)]; pct.62 [cu referire la eliminarea art.46 ind.1 alin.(2)]; pct.74 [cu referire la eliminarea art.50 alin.(6)]; pct.78 [cu referire la art.52 alin.(1)]; pct.88 [cu referire la art.53 alin.(1) şi la eliminarea art.53 alin.(9) şi (10)]; pct.94 [cu referire la art.56]; pct.99 [cu referire la art.58 alin.(1 ind.2)]; pct.110 [cu referire la art.62 alin.(3)]; pct.135 [cu referire la art.75 alin.(2)] şi pct.152 [cu referire la art.96 alin.(3), (4), (7), alin.(8) teza întâi şi alin.(11) teza întâi] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi ale legii, în ansamblul său

  Publicare: Monitorul Oficial nr.399 din data de 09.05.2018


 40. 40. Decizia nr. 249 din data de 19.04.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică” prin transformare

  Publicare: Monitorul Oficial nr.456 din data de 31.05.2018


 41. 41. Decizia nr. 206 din data de 03.04.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr.11/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activității Directorului Serviciului de Protecție și Pază, domnul Pahonțu Lucian-Silvan, și a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituția în activități care exced cadrului legal de funcționare

  Publicare: Monitorul Oficial nr.351 din data de 23.04.2018


 42. 42. Decizia nr. 166 din data de 27.03.2018

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.94 alin.(1) lit.n) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

  Publicare: Monitorul Oficial nr.437 din data de 23.05.2018


 43. 43. Decizia nr. 137 din data de 20.03.2018

  referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Camerei Deputaților nr.98/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților

  Publicare: Monitorul Oficial nr.404 din data de 11.05.2018


 44. 44. Decizia nr. 136 din data de 20.03.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct.1 și 2 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

  Publicare: Monitorul Oficial nr.383 din data de 04.05.2018


 45. 45. Decizia nr. 118 din data de 19.03.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc

  Publicare: Monitorul Oficial nr.367 din data de 27.04.2018


 46. 46. Decizia nr. 109 din data de 08.03.2018

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.23 din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  Publicare: Monitorul Oficial nr.437 din data de 23.05.2018


 47. 47. Decizia nr. 104 din data de 06.03.2018

  referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

  Publicare: Monitorul Oficial nr.446 din data de 29.05.2018


 48. 48. Decizia nr. 102 din data de 06.03.2018

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.505 alin.(2) din Codul de procedură penală, precum şi a sintagmei „care nu a împlinit 16 ani” din cuprinsul dispoziţiilor art.505 alin.(1) din Codul de procedură penală

  Publicare: Monitorul Oficial nr.400 din data de 10.05.2018


 49. 49. Decizia nr. 91 din data de 28.02.2018

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.3, art.10, art.11 alin.(1) lit.d) și art.13 din Legea nr.51/1991 privind securitatea națională a României, precum și a dispozițiilor art.13 din Legea nr.51/1991 privind securitatea națională a României, în forma anterioară modificării prin Legea nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale

  Publicare: Monitorul Oficial nr.348 din data de 20.04.2018


 50. 50. Decizia nr. 79 din data de 22.02.2018

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.215 ind.1 alin.(8) din Codul de procedură penală

  Publicare: Monitorul Oficial nr.399 din data de 09.05.2018


 51. 51. Decizia nr. 63 din data de 13.02.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.21 [cu referire la art.16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei] şi pct.26 [cu referire la art.4 alin.(1) din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare] din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, precum şi ale legii, în ansamblul său

  Publicare: Monitorul Oficial nr.201 din data de 06.03.2018


 52. 52. Decizia nr. 62 din data de 13.02.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii  pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

  Publicare: Monitorul Oficial nr.373 din data de 02.05.2018


 53. 53. Decizia nr. 61 din data de 13.02.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii  pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, în ansamblul său, precum și, în special, a dispozițiilor art.I pct.4, 5, 7, 15, 19, 20, 34, 48 și 62 din aceasta

  Publicare: Monitorul Oficial nr.204 din data de 06.03.2018


 54. 54. Decizia nr. 53 din data de 07.02.2018

  referitoare la obiecția de neconstituționalitate privind prevederilor Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001

  Publicare: Monitorul Oficial nr.277 din data de 28.03.2018


 55. 55. Decizia nr. 45 din data de 30.01.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.2 [cu referire la art.2 alin.(3) teza a treia]; pct.7 [cu referire la art.5 alin.(1) tezele penultimă şi ultimă şi alin.(2) teza a doua]; pct.9 [cu referire la art.7 alin.(5) şi (7)]; pct.12 [cu referire la art.9 alin.(3)]; pct.44, pct.53 [cu referire la art.39 alin.(3) şi (5)]; pct.54 [cu referire la art.40 alin.(4)]; pct.69 [cu referire la art.49 alin.(1)], pct.77 [cu referire la art.52 alin.(3)]; pct.87 [cu referire la art.53 alin.(1), (2), (7), (8), (9) teza întâi şi (10)], pct.88 [cu referire la art.54 alin.(3)], pct.97 [cu referire la art.58 alin.(1) sintagmele „ori la alte autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite” şi „precum şi la instituţii ale Uniunii Europene sau organizaţii internaţionale, la solicitarea Ministerului justiţiei”], pct.108 [cu referire la art.62 alin.(1 ind.2) şi (1 ind.3)], pct.109 [cu referire la art.62 alin.(3) sintagma „nu îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art.5 şi art.8” prin raportare la art.62 alin.(1 ind.3)], pct.112 [cu referire la art.62 ind.2, 62 ind.3 şi 62 ind.4], pct.134 [cu referire la art.73 alin.(2)]; pct.143 [cu referire la art.82 alin.(2) sintagma „funcţia de ministru al justiţiei]; pct.144 [cu referire la art.82 alin.(2 ind.1) şi (2 ind.2)]; pct.146 [cu referire la art.82 alin.(5 ind.1) şi (5 ind.2)]; pct.153 [cu referire la art.85 ind.1 sintagma „funcţia de ministru al justiţiei]; pct.156 [cu referire la art.96]; pct.157 [cu referire la art.99 lit.r)]; pct.160 [cu referire la art.100 alin.(1) lit.d ind.1)]; pct.161 [cu referire la art.100 alin.(2)] şi pct.163 [cu referire la art.109 alin.(1) teza întâi şi art.114] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi legea în ansamblul său

  Publicare: Monitorul Oficial nr.199 din data de 05.03.2018


 56. 56. Decizia nr. 33 din data de 23.01.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 

  Publicare: Monitorul Oficial nr.146 din data de 15.02.2018


 57. 57. Decizia nr. 32 din data de 23.01.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.14, 18, 22 și 27 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

  Publicare: Monitorul Oficial nr.157 din data de 20.02.2018


 58. 58. Decizia nr. 23 din data de 23.01.2018

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.13 ind.3 alin.(5) și a sintagmei „numai după identificarea acestora”, cuprinsă în art.13 ind.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la „acțiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân”

  Publicare: Monitorul Oficial nr.216 din data de 09.03.2018


 59. 59. Decizia nr. 22 din data de 18.01.2018

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.102 alin.(3), art.345 alin.(3) și art.346 alin.(4) din Codul de procedură penală

  Publicare: Monitorul Oficial nr.188 din data de 26.02.2018


 60. 60. Decizia nr. 21 din data de 18.01.2018

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.352 alin.(11) și alin.(12) din Codul de procedură penală

  Publicare: Monitorul Oficial nr.175 din data de 23.02.2018


 61. 61. Decizia nr. 840 din data de 14.12.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.35 alin.(2) din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României

  Publicare: Monitorul Oficial nr.120 din data de 07.02.2018


 62. 62. Decizia nr. 818 din data de 07.12.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale prevederilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

  Publicare: Monitorul Oficial nr.186 din data de 10.04.2018


 63. 63. Decizia nr. 802 din data de 05.12.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.342 și art.345 alin.(1) din Codul de procedură penală

  Publicare: Monitorul Oficial nr.116 din data de 06.02.2018


 64. 64. Decizia nr. 777 din data de 28.11.2017

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu – Florica („Vila Florica”), situat în localitatea Ștefănești, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

  Publicare: Monitorul Oficial nr.1011 din data de 20.12.2017


 65. 65. Decizia nr. 759 din data de 23.11.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.56 alin.(1) lit.c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr.53/2003 - Codul muncii

  Publicare: Monitorul Oficial nr.108 din data de 05.02.2018


 66. 66. Decizia nr. 732 din data de 22.11.2017

  referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului nr.70/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.10/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

  Publicare: Monitorul Oficial nr.1035 din data de 28.12.2017


 67. 67. Decizia nr. 730 din data de 22.11.2017

  referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului nr.72/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.15/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

  Publicare: Monitorul Oficial nr.1043 din data de 29.12.2017


 68. 68. Decizia nr. 718 din data de 09.11.2017

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii  pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor politice

  Publicare: Monitorul Oficial nr.998 din data de 15.12.2017


 69. 69. Decizia nr. 671 din data de 24.10.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.21 alin.(4) şi art.41 alin.(5) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

  Publicare: Monitorul Oficial nr.1015 din data de 21.12.2017


 70. 70. Decizia nr. 654 din data de 17.10.2017

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.421 pct.2 lit.b) din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin art.II pct.107 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2016, a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2010 în ansamblu, și a dispozițiilor art.233 și art.233 ind.1 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

  Publicare: Monitorul Oficial nr.205 din data de 07.03.2018


 71. 71. Decizia nr. 653 din data de 17.10.2017

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (7), art. 57 lit. b), art. 59 alin. (7), art. 61 alin. (1), art. 62 alin. (2) și ale art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare

  Publicare: Monitorul Oficial nr.1002 din data de 18.12.2017


 72. 72. Decizia nr. 651 din data de 17.10.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.434 alin.(2) lit.f) și ale art.439 alin.(4 ind.1) teza a doua din Codul de procedură penală

  Publicare: Monitorul Oficial nr.1000 din data de 18.12.2017


 73. 73. Decizia nr. 612 din data de 03.10.2017

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

  Publicare: Monitorul Oficial nr.922 din data de 23.11.2017


 74. 74. Decizia nr. 611 din data de 03.10.2017

  referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, și Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de altă parte, cereri formulate de Preşedinții Senatului și Camerei Deputaților

  Publicare: Monitorul Oficial nr.877 din data de 07.11.2017


 75. 75. Decizia nr. 588 din data de 21.09.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.58 alin.(1) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  Publicare: Monitorul Oficial nr.835 din data de 20.10.2017


 76. 76. Decizia nr. 562 din data de 19.09.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.117 alin.(1) lit.a) și lit.b) din Codul de procedură penală

  Publicare: Monitorul Oficial nr.837 din data de 23.10.2017


 77. 77. Decizia nr. 554 din data de 19.09.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.282 alin.(2) din Codul de procedură penală

  Publicare: Monitorul Oficial nr.1013 din data de 21.12.2017


 78. 78. Decizia nr. 534 din data de 12.07.2017

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

  Publicare: Monitorul Oficial nr.593 din data de 25.07.2017


 79. 79. Decizia nr. 518 din data de 06.07.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.249 alin.(1) din Codul penal din 1969 și ale art.298 din Codul penal

  Publicare: Monitorul Oficial nr.765 din data de 26.09.2017


 80. 80. Decizia nr. 513 din data de 04.07.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.37 alin.(1) şi (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi art.349 alin.(1) din Codul penal

  Publicare: Monitorul Oficial nr.578 din data de 19.07.2017


 81. 81. Decizia nr. 460 din data de 22.06.2017

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

  Publicare: Monitorul Oficial nr.809 din data de 12.10.2017


 82. 82. Decizia nr. 458 din data de 22.06.2017

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.15 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportate la art.13 ind.2 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu

  Publicare: Monitorul Oficial nr.890 din data de 13.11.2017


 83. 83. Decizia nr. 437 din data de 22.06.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.348 alin.(2) din Codul de procedură penală

  Publicare: Monitorul Oficial nr.763 din data de 26.09.2017


 84. 84. Decizia nr. 431 din data de 21.06.2017

  referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.149 ind.1, art.149 ind.2 alin.(6), art.149 ind.3 și art.149 ind.4 din Regulamentul Senatului

  Publicare: Monitorul Oficial nr.581 din data de 20.07.2017


 85. 85. Decizia nr. 395 din data de 13.06.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.13 alin.(1) şi (3) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

  Publicare: Monitorul Oficial nr.574 din data de 18.07.2017


 86. 86. Decizia nr. 392 din data de 06.06.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.248 din Codul penal din 1969, ale art.297 alin.(1) din Codul penal şi ale art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  Publicare: Monitorul Oficial nr.504 din data de 30.06.2017


 87. 87. Decizia nr. 377 din data de 31.05.2017

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

  Publicare: Monitorul Oficial nr.586 din data de 21.07.2017


 88. 88. Decizia nr. 369 din data de 30.05.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv” cuprinse în art.XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă


  Publicare: Monitorul Oficial nr.582 din data de 20.07.2017


 89. 89. Decizia nr. 368 din data de 30.05.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.35 alin.(1) și ale art.39 alin.(1) lit.b) din Codul penal

  Publicare: Monitorul Oficial nr.566 din data de 17.07.2017


 90. 90. Decizia nr. 341 din data de 11.05.2017
  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale „Roman” - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale „Roman” - S.A.

  Publicare: Monitorul Oficial nr.577 din data de 19.07.2017


 91. 91. Decizia nr. 321 din data de 09.05.2017

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.21 și 24 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară raportate la cele ale art.29 alin.(5) teza a doua din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

  Publicare: Monitorul Oficial nr.580 din data de 20.07.2017


 92. 92. Decizia nr. 302 din data de 04.05.2017

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.281 alin.(1) lit.b) din Codul de procedură penală

  Publicare: Monitorul Oficial nr.566 din data de 17.07.2017


 93. 93. Decizia nr. 264 din data de 27.04.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „în cazul în care convieţuiesc” din cuprinsul dispozițiilor art.5 lit.c) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  Publicare: Monitorul Oficial nr.468 din data de 22.06.2017


 94. 94. Decizia nr. 258 din data de 27.04.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.252 alin.(2) teza întâi din Codul de procedură civilă, precum și a prevederilor art.22 alin.(7) și (8) teza întâi sub aspectul sintagmei „precum şi în situaţii temeinic justificate, menţionate în actele administrative emise în acest scop” din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului

  Publicare: Monitorul Oficial nr.574 din data de 18.07.2017


 95. 95. Decizia nr. 257 din data de 26.04.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.20 alin.(1) și art.21 alin.(1) din Codul de procedură penală

  Publicare: Monitorul Oficial nr.472 din data de 22.06.2017


 96. 96. Decizia nr. 244 din data de 06.04.2017

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.145 din Codul de procedură penală

  Publicare: Monitorul Oficial nr.259 din data de 06.07.2017


 97. 97. Decizia nr. 241 din data de 06.04.2017

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor  art.9 alin.(3) din Legea nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi şi drumuri naționale, astfel cum au fost modificate prin art.IV pct.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin raportare la sintagma „la data întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă în dispozițiile art.26 alin.(2) din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate

  Publicare: Monitorul Oficial nr.577 din data de 19.07.2017


 98. 98. Decizia nr. 225 din data de 04.04.2017

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.14 lit.a) și ale art.27 lit.d) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată

  Publicare: Monitorul Oficial nr.468 din data de 22.06.2017


 99. 99. Decizia nr. 224 din data de 04.04.2017

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.335 alin.(1) din Codul penal şi art.6 pct.6 teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  Publicare: Monitorul Oficial nr.427 din data de 09.06.2017


 100. 100. Decizia nr. 160 din data de 14.03.2017

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2010 pentru completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

  Publicare: Monitorul Oficial nr.248 din data de 11.04.2017