ȘEDINȚE PUBLICE DE JUDECATĂ

Ianuarie 2019
DuLuMaMiJoVISa
  12345
6789101112
13141516171819
20
21
2223242526
2728293031  


Decizii de admitere

Litera:
An:

 1. 1. Decizia nr. 790 din data de 05.12.2018

  referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în ansamblul său, precum și, în special, a dispozițiilor art.4 alin.(2) lit.c), art.5 alin.(1) lit.i), art.18, art.53 pct.17 [referitor la introducerea art.34 ind.4 și art.34 ind.5 în Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații], și art.53 pct.21 [referitor la modificarea art.56 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații] și ale art.63 din lege

  Publicare: Monitorul Oficial nr.1086 din data de 21.12.2018


 2. 2. Decizia nr. 685 din data de 07.11.2018

  asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte

  Publicare: Monitorul Oficial nr.1021 din data de 29.11.2018


 3. 3. Decizia nr. 684 din data de 06.11.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic [cu referire la art.109 alin.(3), (4), (6)-(11), (13) și (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002] din Legea pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

  Publicare: nepublicat


 4. 4. Decizia nr. 682 din data de 06.11.2018

  referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor  Legii pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

  Publicare: Monitorul Oficial nr.1050 din data de 11.12.2018


 5. 5. Decizia nr. 646 din data de 16.10.2018

  referitoare la obiecția de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi

  Publicare: Monitorul Oficial nr.1087 din data de 21.12.2018


 6. 6. Decizia nr. 633 din data de 12.10.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  Publicare: Monitorul Oficial nr.1020 din data de 29.11.2018


 7. 7. Decizia nr. 584 din data de 25.09.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct.1 din Legea pentru modificarea şi completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi a legii în ansamblul său

  Publicare: Monitorul Oficial nr.1070 din data de 18.12.2018


 8. 8. Decizia nr. 581 din data de 20.09.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și pentru abrogarea art.21 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică

  Publicare: Monitorul Oficial nr.883 din data de 19.10.2018


 9. 9. Decizia nr. 565 din data de 19.09.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău

  Publicare: Monitorul Oficial nr.958 din data de 13.11.2018


 10. 10. Decizia nr. 561 din data de 18.09.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  Publicare: Monitorul Oficial nr.922 din data de 01.11.2018


 11. 11. Decizia nr. 560 din data de 18.09.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.6 [cu referire la art.18 alin.(1 ind.1) din Legea nr.192/2006], ale art.I pct.10 [cu referire la art.43 alin.(2 ind.1) din Legea nr.192/2006], ale art.I pct.12 [cu referire la art.58 alin.(3) din Legea nr.192/2006], ale art.I pct.16 [cu referire la partea introductivă a alin.(1) al art.60 ind.1 din Legea nr.192/2006], art.I pct.18 [cu referire la art.61 alin.(3) și (4) din Legea nr.192/2006] și ale art.I pct.21 [cu referire la art.76 din Legea nr.192/2006] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator

  Publicare: Monitorul Oficial nr.957 din data de 13.11.2018


 12. 12. Decizia nr. 537 din data de 18.07.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii manualului școlar

  Publicare: Monitorul Oficial nr.679 din data de 06.08.2018


 13. 13. Decizia nr. 531 din data de 18.07.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. și pentru modificarea unor acte normative

  Publicare: Monitorul Oficial nr.674 din data de 02.08.2018


 14. 14. Decizia nr. 529 din data de 17.07.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali

  Publicare: Monitorul Oficial nr.677 din data de 03.08.2018


 15. 15. Decizia nr. 528 din data de 17.07.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolul unic pct.2 [cu referire la art.253 alin.(1)] și 3 [cu referire la art.254 ind.1 alin.(2 ind.1)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, art.I pct.1 [cu referire la art.19 alin.(3) din Legea nr.1/2011] și art.II [cu referire la art.32 ind.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2005] din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației și articolul unic [cu referire la art.16 alin.(1)] din Legea pentru modificarea art.16 din Legea educației naționale nr.1/2011, precum și celor trei legi în ansamblul lor

  Publicare: Monitorul Oficial nr.676 din data de 03.08.2018


 16. 16. Decizia nr. 456 din data de 04.07.2018

  referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor  articolului unic pct.2 [cu referire la art.87 alin.(3) teza a doua], pct.3 [cu referire la art.88 alin.(3)], pct.4 [cu referire la art.91 alin.(1 ind.1)] și  pct.5 [cu referire la art.116 ind.1] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

  Publicare: Monitorul Oficial nr.971 din data de 16.11.2018


 17. 17. Decizia nr. 455 din data de 04.07.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

  Publicare: Monitorul Oficial nr.622 din data de 18.07.2018


 18. 18. Decizia nr. 454 din data de 04.07.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.37 [cu referire la art.402 din Codul de procedură civilă] şi pct.58 [cu referire la art.497 din Codul de procedură civilă], precum şi art.III pct.3 [cu referire la art.XVIII alin.(2) din Legea nr.2/2013] şi pct.4 [cu referire la art.XVIII ind.1 din Legea nr.2/2013] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  Publicare: Monitorul Oficial nr.836 din data de 01.10.2018


 19. 19. Decizia nr. 453 din data de 04.07.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct.2-5 și pct.10 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  Publicare: Monitorul Oficial nr.617 din data de 18.07.2018


 20. 20. Decizia nr. 452 din data de 04.07.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct.3 [cu referire la art.11 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații] și ale articolului unic pct.5 [cu referire la art.11 alin.(51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații] din Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

  Publicare: Monitorul Oficial nr.629 din data de 19.07.2018


 21. 21. Decizia nr. 451 din data de 28.06.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.1 [cu referire la art.1]; pct.26 [cu referire la art.32, partea introductivă a alin.(1) și literele b) și c)]; pct.28 [cu referire la art.32, partea introductivă a alin.(3) și litera b)]; pct.31 [cu referire la art.33, partea introductivă a alin.(1) și litera a)] și pct.43 [cu referire la art.40] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

  Publicare: Monitorul Oficial nr.646 din data de 25.07.2018


 22. 22. Decizia nr. 432 din data de 21.06.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii  pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

  Publicare: Monitorul Oficial nr.575 din data de 06.07.2018


 23. 23. Decizia nr. 392 din data de 06.06.2018

  referitoare la obiecția de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

  Publicare: Monitorul Oficial nr.579 din data de 09.07.2018


 24. 24. Decizia nr. 384 din data de 31.05.2018

  referitoare la obiecția de neconstituționalitate privind prevederile art.I pct.2, pct.3 fraza întâi teza întâi, pct.4, pct.9 fraza întâi teza întâi și pct.10, precum şi ale art.II pct.1, pct.3, pct.5-10 şi pct.13 din Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali

  Publicare: Monitorul Oficial nr.702 din data de 13.08.2018


 25. 25. Decizia nr. 356 din data de 30.05.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate

  Publicare: Monitorul Oficial nr.528 din data de 27.06.2018


 26. 26. Decizia nr. 355 din data de 23.05.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății

  Publicare: Monitorul Oficial nr.652 din data de 26.07.2018


 27. 27. Decizia nr. 312 din data de 09.05.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

  Publicare: Monitorul Oficial nr.581 din data de 09.07.2018


 28. 28. Decizia nr. 298 din data de 26.04.2018

  referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar

  Publicare: Monitorul Oficial nr.535 din data de 28.06.2018


 29. 29. Decizia nr. 252 din data de 19.04.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.7 [cu referire la art.5 alin.(1) lit.a)-d)]; pct.9 [cu referire la art.7 alin.(1)-(7) şi (9)]; pct.29 [cu referire la art.19 alin.(6)]; pct.40 [cu referire la eliminarea art.28 alin.(4)]; pct.42 [cu referire la art.30]; pct.43 [cu referire la art.31 alin.(3)]; pct.55 [cu referire la art.40 alin.(1)]; art.I pct.57 [cu referire la art.42 ind.1 alin.(2)]; pct.62 [cu referire la eliminarea art.46 ind.1 alin.(2)]; pct.74 [cu referire la eliminarea art.50 alin.(6)]; pct.78 [cu referire la art.52 alin.(1)]; pct.88 [cu referire la art.53 alin.(1) şi la eliminarea art.53 alin.(9) şi (10)]; pct.94 [cu referire la art.56]; pct.99 [cu referire la art.58 alin.(1 ind.2)]; pct.110 [cu referire la art.62 alin.(3)]; pct.135 [cu referire la art.75 alin.(2)] şi pct.152 [cu referire la art.96 alin.(3), (4), (7), alin.(8) teza întâi şi alin.(11) teza întâi] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi ale legii, în ansamblul său

  Publicare: Monitorul Oficial nr.399 din data de 09.05.2018


 30. 30. Decizia nr. 249 din data de 19.04.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică” prin transformare

  Publicare: Monitorul Oficial nr.456 din data de 31.05.2018


 31. 31. Decizia nr. 136 din data de 20.03.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct.1 și 2 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

  Publicare: Monitorul Oficial nr.383 din data de 04.05.2018


 32. 32. Decizia nr. 118 din data de 19.03.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc

  Publicare: Monitorul Oficial nr.367 din data de 27.04.2018


 33. 33. Decizia nr. 104 din data de 06.03.2018

  referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

  Publicare: Monitorul Oficial nr.446 din data de 29.05.2018


 34. 34. Decizia nr. 63 din data de 13.02.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.21 [cu referire la art.16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei] şi pct.26 [cu referire la art.4 alin.(1) din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare] din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, precum şi ale legii, în ansamblul său

  Publicare: Monitorul Oficial nr.201 din data de 06.03.2018


 35. 35. Decizia nr. 62 din data de 13.02.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii  pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

  Publicare: Monitorul Oficial nr.373 din data de 02.05.2018


 36. 36. Decizia nr. 61 din data de 13.02.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii  pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, în ansamblul său, precum și, în special, a dispozițiilor art.I pct.4, 5, 7, 15, 19, 20, 34, 48 și 62 din aceasta

  Publicare: Monitorul Oficial nr.204 din data de 06.03.2018


 37. 37. Decizia nr. 53 din data de 07.02.2018

  referitoare la obiecția de neconstituționalitate privind prevederilor Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001

  Publicare: Monitorul Oficial nr.277 din data de 28.03.2018


 38. 38. Decizia nr. 45 din data de 30.01.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.2 [cu referire la art.2 alin.(3) teza a treia]; pct.7 [cu referire la art.5 alin.(1) tezele penultimă şi ultimă şi alin.(2) teza a doua]; pct.9 [cu referire la art.7 alin.(5) şi (7)]; pct.12 [cu referire la art.9 alin.(3)]; pct.44, pct.53 [cu referire la art.39 alin.(3) şi (5)]; pct.54 [cu referire la art.40 alin.(4)]; pct.69 [cu referire la art.49 alin.(1)], pct.77 [cu referire la art.52 alin.(3)]; pct.87 [cu referire la art.53 alin.(1), (2), (7), (8), (9) teza întâi şi (10)], pct.88 [cu referire la art.54 alin.(3)], pct.97 [cu referire la art.58 alin.(1) sintagmele „ori la alte autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite” şi „precum şi la instituţii ale Uniunii Europene sau organizaţii internaţionale, la solicitarea Ministerului justiţiei”], pct.108 [cu referire la art.62 alin.(1 ind.2) şi (1 ind.3)], pct.109 [cu referire la art.62 alin.(3) sintagma „nu îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art.5 şi art.8” prin raportare la art.62 alin.(1 ind.3)], pct.112 [cu referire la art.62 ind.2, 62 ind.3 şi 62 ind.4], pct.134 [cu referire la art.73 alin.(2)]; pct.143 [cu referire la art.82 alin.(2) sintagma „funcţia de ministru al justiţiei]; pct.144 [cu referire la art.82 alin.(2 ind.1) şi (2 ind.2)]; pct.146 [cu referire la art.82 alin.(5 ind.1) şi (5 ind.2)]; pct.153 [cu referire la art.85 ind.1 sintagma „funcţia de ministru al justiţiei]; pct.156 [cu referire la art.96]; pct.157 [cu referire la art.99 lit.r)]; pct.160 [cu referire la art.100 alin.(1) lit.d ind.1)]; pct.161 [cu referire la art.100 alin.(2)] şi pct.163 [cu referire la art.109 alin.(1) teza întâi şi art.114] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi legea în ansamblul său

  Publicare: Monitorul Oficial nr.199 din data de 05.03.2018


 39. 39. Decizia nr. 33 din data de 23.01.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 

  Publicare: Monitorul Oficial nr.146 din data de 15.02.2018


 40. 40. Decizia nr. 32 din data de 23.01.2018

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.14, 18, 22 și 27 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

  Publicare: Monitorul Oficial nr.157 din data de 20.02.2018


 41. 41. Decizia nr. 777 din data de 28.11.2017

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu – Florica („Vila Florica”), situat în localitatea Ștefănești, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

  Publicare: Monitorul Oficial nr.1011 din data de 20.12.2017


 42. 42. Decizia nr. 718 din data de 09.11.2017

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii  pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor politice

  Publicare: Monitorul Oficial nr.998 din data de 15.12.2017


 43. 43. Decizia nr. 612 din data de 03.10.2017

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

  Publicare: Monitorul Oficial nr.922 din data de 23.11.2017


 44. 44. Decizia nr. 534 din data de 12.07.2017

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

  Publicare: Monitorul Oficial nr.593 din data de 25.07.2017


 45. 45. Decizia nr. 377 din data de 31.05.2017

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

  Publicare: Monitorul Oficial nr.586 din data de 21.07.2017


 46. 46. Decizia nr. 89 din data de 28.02.2017

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

  Publicare: Monitorul Oficial nr.260 din data de 13.04.2017


 47. 47. Decizia nr. 62 din data de 07.02.2017

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

  Publicare: Monitorul Oficial nr.161 din data de 03.03.2017


 48. 48. Decizia nr. 61 din data de 07.02.2017

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind procedura interpretării actelor normative, în ansamblu, precum și, în special, ale art.3 alin.(1) prin raportare la art.10-24, ale art.4, art.10, art.14 teza a doua, art.16, art.21 alin.(1) teza întâi și ale art.23 alin.(1) teza întâi din lege

  Publicare: Monitorul Oficial nr.219 din data de 30.03.2017


 49. 49. Decizia nr. 764 din data de 14.12.2016

  asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Art.I pct.6 şi Art.II din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

  Publicare: Monitorul Oficial nr.104 din data de 07.02.2017


 50. 50. Decizia nr. 683 din data de 23.11.2016

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000

  Publicare: Monitorul Oficial nr.56 din data de 19.01.2017


 51. 51. Decizia nr. 681 din data de 23.11.2016

  asupra  sesizării de neconstituţionalitate referitoare la dispozițiile Art.unic pct.1 din Legea   pentru modificarea și completarea Legii dialogului social

  Publicare: Monitorul Oficial nr.1000 din data de 13.12.2016


 52. 52. Decizia nr. 667 din data de 09.11.2016

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.2 [referitor la art.21 alin.(2 ind.2)] din Legea pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

  Publicare: Monitorul Oficial nr.57 din data de 19.01.2017


 53. 53. Decizia nr. 624 din data de 26.10.2016

  referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011

  Publicare: Monitorul Oficial nr.937 din data de 22.11.2016


 54. 54. Decizia nr. 619 din data de 11.10.2016

  referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru interpretarea art.38 alin.(11) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor

  Publicare: Monitorul Oficial nr.6 din data de 04.01.2017


 55. 55. Decizia nr. 593 din data de 14.09.2016

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct.2 [referitor la art.2 alin.(1 ind.1)] din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

  Publicare: Monitorul Oficial nr.886 din data de 04.11.2016


 56. 56. Decizia nr. 582 din data de 20.07.2016

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.II pct.1, pct.5 şi pct.15 din Legea pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995

  Publicare: Monitorul Oficial nr.731 din data de 21.09.2016


 57. 57. Decizia nr. 581 din data de 20.07.2016

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  Publicare: Monitorul Oficial nr.737 din data de 22.09.2016


 58. 58. Decizia nr. 536 din data de 06.07.2016

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali

  Publicare: Monitorul Oficial nr.730 din data de 21.09.2016


 59. 59. Decizia nr. 406 din data de 15.06.2016

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Teiuş, judeţul Alba

  Publicare: Monitorul Oficial nr.533 din data de 15.07.2016


 60. 60. Decizia nr. 22 din data de 20.01.2016

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  Publicare: Monitorul Oficial nr.160 din data de 02.03.2016


 61. 61. Decizia nr. 889 din data de 16.12.2015

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic punctul 2 subpunctul 4 şi ale articolului unic punctul 4 – referitor la art.VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2015 – din Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi ale art.3 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

  Publicare: Monitorul Oficial nr.123 din data de 17.02.2016


 62. 62. Decizia nr. 747 din data de 04.11.2015

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind completarea unor prevederi ale Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi a unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

  Publicare: Monitorul Oficial nr.922 din data de 11.12.2015


 63. 63. Decizia nr. 694 din data de 20.10.2015

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor prevederilor art.124 alin.(1) raportate la cele ale art.70 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală

  Publicare: Monitorul Oficial nr.948 din data de 22.12.2015


 64. 64. Decizia nr. 442 din data de 10.06.2015

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006

  Publicare: Monitorul Oficial nr.526 din data de 15.07.2015


 65. 65. Decizia nr. 17 din data de 21.01.2015

  asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind securitatea cibernetică a României

  Publicare: Monitorul Oficial nr.79 din data de 30.01.2015


 66. 66. Decizia nr. 12 din data de 15.01.2015

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.9 teza a doua din Legea nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, raportate la sintagma „la data întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă în dispoziţiile art.26 alin.(2) din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

  Publicare: Monitorul Oficial nr.152 din data de 03.03.2015


 67. 67. Decizia nr. 1 din data de 14.01.2015

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene

  Publicare: Monitorul Oficial nr.85 din data de 02.02.2015


 68. 68. Decizia nr. 761 din data de 17.12.2014

  referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală


  Publicare: Monitorul Oficial nr.46 din data de 20.01.2015


 69. 69. Decizia nr. 599 din data de 20.10.2014

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.38 alin.(1) lit.f) și art.341 alin.(5)—(8) din Codul de procedură penală

  Publicare: Monitorul Oficial nr.886 din data de 05.12.2014


 70. 70. Decizia nr. 508 din data de 07.10.2014

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.159 alin.(3) din Codul penal

  Publicare: Monitorul Oficial nr.843 din data de 19.11.2014


 71. 71. Decizia nr. 461 din data de 16.09.2014

  asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice

  Publicare: Monitorul Oficial nr.775 din data de 24.10.2014


 72. 72. Decizia nr. 459 din data de 16.09.2014

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.8 alin.(1) raportate la art.2 alin.(1) lit.c) teza întâi din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ

  Publicare: Monitorul Oficial nr.712 din data de 30.09.2014


 73. 73. Decizia nr. 390 din data de 02.07.2014

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.38 alin.(1) şi art.42 din Legea privind parteneriatul public-privat

  Publicare: Monitorul Oficial nr.532 din data de 17.07.2014


 74. 74. Decizia nr. 80 din data de 14.02.2014

  asupra propunerii legislative privind revizuirea Constituției României

  Publicare: Monitorul Oficial nr.246 din data de 07.04.2014


 75. 75. Decizia nr. 55 din data de 05.02.2014

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

  Publicare: Monitorul Oficial nr.136 din data de 25.02.2014


 76. 76. Decizia nr. 3 din data de 15.01.2014

  cu privire la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.I pct.2 și pct.5 și art.II pct.3 și pct.5 din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative

  Publicare: Monitorul Oficial nr.71 din data de 29.01.2014


 77. 77. Decizia nr. 2 din data de 15.01.2014

  cu privire la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.I pct.5 și art.II pct.3 din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative și a articolului unic din Legea pentru modificarea art.2531 din Codul penal

  Publicare: Monitorul Oficial nr.71 din data de 29.01.2014


 78. 78. Decizia nr. 1 din data de 10.01.2014

  asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică

  Publicare: Monitorul Oficial nr.123 din data de 19.02.2014


 79. 79. Decizia nr. 494 din data de 21.11.2013

  cu privire la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Memorandumului de înțelegere încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V., semnat la București la 15 februarie 2013

  Publicare: Monitorul Oficial nr.819 din data de 21.12.2013


 80. 80. Decizia nr. 319 din data de 19.06.2013

  asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.18 [referitoare la modificarea art.24] şi ale art.I pct.19 [referitoare la introducerea art.242] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  Publicare: Monitorul Oficial nr.404 din data de 04.07.2013


 81. 81. Decizia nr. 195 din data de 03.04.2013

  asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.14 [referitoare la introducerea art.191 alin.(1)] şi ale art.IV din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  Publicare: Monitorul Oficial nr.223 din data de 18.04.2013


 82. 82. Decizia nr. 81 din data de 27.02.2013

  asupra  obiecţiei  de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, în ansamblul său, precum şi, în mod special, a dispoziţiilor art.I pct.3 (referitoare la modificarea art.7) şi ale art.I pct.14 (referitoare la introducerea art.191) din lege

  Publicare: Monitorul Oficial nr.136 din data de 14.03.2013


 83. 83. Decizia nr. 784 din data de 26.09.2012

  asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.2 lit.e), art.3, art.18 şi art.19 din Legea privind cooperarea între Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

  Publicare: Monitorul Oficial nr.701 din data de 12.10.2012


 84. 84. Decizia nr. 738 din data de 19.09.2012

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

  Publicare: Monitorul Oficial nr.690 din data de 08.10.2012


 85. 85. Decizia nr. 736 din data de 24.07.2012

  asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct.2 din Legea pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

  Publicare: Monitorul Oficial nr.519 din data de 25.07.2012


 86. 86. Decizia nr. 731 din data de 10.07.2012

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

  Publicare: Monitorul Oficial nr.478 din data de 12.07.2012


 87. 87. Decizia nr. 727 din data de 09.07.2012

  referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

  Publicare: Monitorul Oficial nr.477 din data de 12.07.2012


 88. 88. Decizia nr. 682 din data de 27.06.2012

  asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  Publicare: Monitorul Oficial nr.473 din data de 11.07.2012


 89. 89. Decizia nr. 681 din data de 27.06.2012

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate privind Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  Publicare: Monitorul Oficial nr.477 din data de 12.07.2012


 90. 90. Decizia nr. 308 din data de 28.03.2012

  referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.1 lit.g) din Legea lustraţiei privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

  Publicare: Monitorul Oficial nr.309 din data de 09.05.2012


 91. 91. Decizia nr. 51 din data de 25.01.2012

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale şi a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, precum şi pentru modificarea şi completarea titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  Publicare: Monitorul Oficial nr.90 din data de 03.02.2012


 92. 92. Decizia nr. 26 din data de 18.01.2012

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.5 alin.(2), art.49 alin.(2), art.54 si art.56 din Legea privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

  Publicare: Monitorul Oficial nr.116 din data de 15.02.2012


 93. 93. Decizia nr. 1 din data de 11.01.2012

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr.227/2002, precum şi, în special, ale art.I pct.5 [referitor la art.4 alin.(1)], pct.6 [referitor la art.5 alin.(1) şi (2)], pct.8, pct.9 [referitor la art.8 alin.(3) lit.a)-d)], pct.14 [referitor la art.131 şi 134], pct.15 [referitor la art.14 alin.(1) lit.b)] din lege

  Publicare: Monitorul Oficial nr.53 din data de 23.01.2012


 94. 94. Decizia nr. 1598 din data de 14.12.2011

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru completarea art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

  Publicare: Monitorul Oficial nr.924 din data de 27.12.2011


 95. 95. Decizia nr. 1597 din data de 14.12.2011

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 

  Publicare: Monitorul Oficial nr.924 din data de 27.12.2011


 96. 96. Decizia nr. 1596 din data de 14.12.2011

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării

  Publicare: Monitorul Oficial nr.924 din data de 27.12.2011


 97. 97. Decizia nr. 1595 din data de 14.12.2011

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate privind Legea pentru completarea Legii învaţamântului nr.84/1995

  Publicare: Monitorul Oficial nr.924 din data de 27.12.2011


 98. 98. Decizia nr. 1575 din data de 07.12.2011

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996

  Publicare: Monitorul Oficial nr.908 din data de 21.12.2011


 99. 99. Decizia nr. 799 din data de 17.06.2011

  asupra proiectului de lege privind revizuirea Constituţiei României

  Publicare: Monitorul Oficial nr.440 din data de 23.06.2011


 100. 100. Decizia nr. 1018 din data de 19.07.2010

  asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  Publicare: Monitorul Oficial nr.511 din data de 22.07.2010